Voorwoord

Tanja Snijders

Voorwoord

Het jaar was wederom een veelzijdig jaar voor het ZRTI. Een jaar met uitdagingen en successen en tevens een jaar met verdriet en blijdschap. In de eerste plaats denk ik aan onze gewaardeerde collega Frank, een zeer deskundige en toegewijde klinisch fysicus die, zelfs toen hij al ernstig ziek was, zich bleef inzetten voor de doorontwikkeling van behandeltechnieken voor patiënten van het ZRTI. De wijze waarop hij dat deed en zijn overlijden hebben ons diep geraakt.

 

Gevoelens van trots waren er toen we na een succesvolle pilot de Plan of the day-techniek konden invoeren, waardoor patiënten met   blaaskanker minder kans hebben op bijwerkingen. Enthousiasme was er rondom de open dag in Vlissingen, waar we veel belangstellenden konden verwelkomen en een kijkje achter de schermen konden geven. De lancering van een geheel nieuwe website – een mijlpaal in het verbeteren van de digitale informatievoorziening – leidde tot veel positieve reacties van patiënten.  

Spannende momenten waren er toen de planningssoftware van de bestralingstoestellen geüpgraded werd. Dankzij de tomeloze inspanningen van veel medewerkers was alle apparatuur tijdig gebruiksklaar voor de behandeling van onze patiënten. Alle lof en complimenten hiervoor! Het renoveren van onze wachtruimtes en polikliniek in Vlissingen was een stap die we vanzelfsprekend vonden om patiënten te kunnen blijven ontvangen in een huiselijke en comfortabele omgeving. De sfeer en uitstraling zijn gelijk geworden aan die van de locatie in Roosendaal.

Verder hebben we ons ingezet voor het verder versterken van de verbinding met onze samenwerkingspartners. Voor patiënten met  kanker is bestraling immers vaak maar één onderdeel van de behandeling. Goede samenwerking tussen het ZRTI en ziekenhuizen en huisartsen in de regio is daarom onontbeerlijk, evenals kennisuitwisseling en samenwerking met protonencentra en andere (academische) centra.  

Deskundigheidsbevordering is een doorlopend proces binnen het ZRTI. Op strategisch niveau is daarom gestart met een HRM-beleidsplan. Dat is erop gericht om de natuurlijke drive van medewerkers uit te blinken in hun vak te stimuleren en ondersteunen. De twee physician assistants in opleiding hebben in 2018 toegewerkt naar hun afstudeertraject, dat zij op moment van schrijven inmiddels glansrijk hebben afgerond. Binnen de discipline van medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundigen heeft verdere specialisatie plaatsgevonden. 

Ons toekomstplan 2018-2020 biedt ons een duidelijke richting voor de keuzes die we maken. Nieuwe ontwikkelingen in de oncologie, radiotherapie en het zorglandschap zetten ons er echter toe aan om voortdurend alert te blijven enverder te kijken dan 2020. Bij alles wat we doen en bij alle keuzes die we maken blijft één punt altijd voorop staan: we omringen de patiënt met persoonlijke aandacht en bieden hem/haar de best mogelijke behandeling. Met een zo groot mogelijk effect en zo min mogelijk bijwerkingen. Daar gaan wij voor.

Tanja Snijders
Bestuurder

  • Toewijding

    Door persoonlijke aandacht te geven en de tijd te nemen, proberen we verwachtingen te overtreffen.

  • Vakmanschap

    We zijn bekwaam in ons vak, halen het beste uit onszelf en willen voortdurend verbeteren.

  • Verbondenheid

    Wij voelen ons betrokken bij onze patiënten en bij elkaar en blijven in verbinding met de wereld om ons heen.