Aantrekkelijke werkgever

Het ZRTI heeft bijna honderd medewerkers in dienst die ervoor zorgen dat onze patiënten de aandacht en de behandeling krijgen die ze wensen en verdienen. Onze medewerkers zijn bijna allemaal hoogopgeleid en vinden bij ons een betekenisvolle en uitdagende baan. We willen een aantrekkelijke werkgever zijn én blijven, zodat we ook de komende jaren genoeg collega’s hebben om ons werk uit te voeren.

Belangrijke ontwikkelingen en resultaten in 2019:  

 

 • Medewerkers om trots op te zijn

  Het ZRTI krijgt als werkgever een dikke 8,0 van medewerkers. Dat bleek uit het medewerkeronderzoek dat eind 2019 is uitgevoerd. Een cijfer om trots op te zijn! Op veel van de uitgevraagde thema’s scoren we hoog. Veiligheid en collega’s scoren een 8.2, en patiëntbeleving zelfs een 8,5. Werksfeer en ontwikkelingsmogelijkheden doen het met een 7,8 ook heel goed. Laagst scorende items zijn secundaire arbeidsvoorwaarden (6,8) en werkdruk (6,7). Inzoomend op afzonderlijke vragen zijn er ook enkele onderwerpen die aanzetten tot nadenken en vragen om verdere verdieping. De resultaten van het onderzoek zijn dan ook met de medewerkers gedeeld, per team besproken en vertaald in actiepunten.  
   

 • Werken aan werkgeverschap

  In 2019 is er binnen het ZRTI hard gewerkt aan personele vraagstukken. Om in de toekomst de juiste medewerkers te vinden en te behouden is er een strategisch HRM-beleid opgesteld, dat handvatten biedt voor onder meer duurzame inzetbaarheid van medewerkers en een persoonlijk en professioneel werkklimaat. Het nieuwe strategische opleidingsplan beschrijft hoe we de kennis, kunde en groei van medewerkers stimuleren en bevorderen. Daarnaast kreeg de procedure jaargesprekken een impuls, werd een start gemaakt met het digitaliseren van personeelsdossiers en werden alle functiebeschrijvingen geactualiseerd. Om te kunnen anticiperen op ongewenst gedrag werden alle medewerkers getraind in omgaan met agressie. Een belangrijk aandachtspunt voor het huidige en komende jaar is het generatiegebonden ziekteverzuim dat met name onder jongere medewerkers opvallend hoger is dan het gemiddelde verzuim binnen het ZRTI. In samenwerking met de bedrijfsarts verkennen we welke maatregelen we kunnen inzetten om enerzijds re-integratie te bevorderen en anderzijds te voorkomen dat medewerkers ziek thuis komen te zitten.   
   

 • Physician assistants afgestudeerd

  Na afronding van hun studie zijn de twee physician assistants (PA’s) van het ZRTI in april gestart met geprotocolleerde zorg voor patiënten met borstkanker en palliatieve patiënten. Daarnaast geven ze patiënten en collega’s advies over vragen rondom huid- en wondverzorging. De radiotherapeut-oncologen ervaren de inzet van de PA’s als positief, met een grote toegevoegde waarde voor de patiëntenzorg en een verfrissende inbreng in de medische staf. De PA’s werken voorlopig nog onder supervisie van de radiotherapeut-oncologen, omdat in de wetgeving nog niet is opgenomen dat PA’s ioniserende bestraling mogen voorschrijven.  
   

infographic kerncijfers p11 2019.jpg