Aantrekkelijke werkgever

Het ZRTI heeft bijna honderd medewerkers in dienst die ervoor zorgen dat onze patiënten de aandacht en de behandeling krijgen die ze wensen en verdienen. Onze medewerkers zijn bijna allemaal hoogopgeleid en vinden bij ons een betekenisvolle en uitdagende baan. We willen een aantrekkelijke werkgever zijn én blijven, zodat we ook de komende jaren genoeg collega’s hebben om ons werk uit te voeren.

Belangrijke ontwikkelingen en resultaten in 2018:  

 • Er is in samenwerking met de ondernemingsraad een begin gemaakt met een strategisch HRM-beleidsplan en nieuw opleidingsplan zodat we onze medewerkers de komende jaren die ondersteuning en scholing kunnen bieden om te kunnen blijven uitblinken in hun vak.  
   
 • Er zijn physician assistants (PA’s) opgeleid die de medische staf gaan ondersteunen en versterken.   
   
 • Er zijn medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundigen opgeleid waardoor we de beschikbaarheid van kwalitatief goed personeel op peil houden. 
   
 • De functie van medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige (MBB) is opnieuw ingericht, waardoor we nu beschikken over een groep MBB’ers die allround ingezet kunnen worden, een groep MBB’ers die gespecialiseerd zijn in dosisplanning en twee senior MBB’ers die zich richten op innovatie en ontwikkeling.  
   
 • De competentiescan voor leerling-MBB’ers is vernieuwd en er is een portfolio voor praktijktoetsing ontwikkeld waardoor we een goede aansluiting hebben gemaakt tussen het opleidingscurriculum en werken en leren in de praktijk.
   
 • Er zijn referaten gehouden waarin medewerkers kennis uitwisselden naar aanleiding van gevolgde congressen en bijscholingen. 
   
 • Er is elke maand een personeelsbijeenkomst gehouden en een nieuwsbrief verspreid om medewerkers, de cliëntenraad en raad van toezicht te informeren over allerhande actualiteiten in de organisatie.  
   
 • Er is een voorjaarsontbijt, barbecue en personeelsuitje naar Gent georganiseerd als teken van waardering voor de medewerkers en stimulans voor onderlinge verbondenheid en persoonlijk contact. 

In 2019 willen we ons onder meer richten op het afronden en uitvoeren van het HRM-beleid; het actualiseren van het wervings- en selectiebeleid; het vernieuwen van het introductietraject; en het integreren van de functie van physician assistant in de medische discipline. 

 

Samenstelling medisch fysische staf op 31 december 2018:

Naam Functie
Dhr. N. van Bree Klinisch fysicus, vicevoorzitter stafbestuur
Mevr. F. Claassen Klinisch fysicus
Mevr. V. Coen Radiotherapeut-oncoloog
Dhr. M. Dielwart Radiotherapeut-oncoloog
Mevr. K. van Gestel Radiotherapeut-oncoloog
Dhr. C. Griep Radiotherapeut-oncoloog, voorzitter stafbestuur
Mevr. M. van Hinsberg Klinisch fysicus
Mevr. I. Jacobs Radiotherapeut-oncoloog
Mevr. D. van Kampen Radiotherapeut-oncoloog, lid stafbestuur
Mevr. M. de Kroon Radiotherapeut-oncoloog
Dhr. M. de Langen Klinisch fysicus
Mevr. L. van Veelen Radiotherapeut-oncoloog
Mevr. B. Wachters Radiotherapeut-oncoloog, medisch manager


 

Infographic-kerncijfers-kwaliteit.jpg