Aantrekkelijke werkgever

Al onze medewerkers zorgen er dagelijks voor dat onze patiënten de aandacht en de behandeling krijgen die ze wensen en verdienen. Onze medewerkers zijn goed opgeleid en vinden bij ons een betekenisvolle en uitdagende baan. We willen een aantrekkelijke werkgever zijn én blijven, zodat we ook de komende jaren genoeg collega’s hebben om ons werk uit te voeren.

Veilig en gezond werken
We vinden het heel belangrijk dat collega’s op een veilige manier kunnen werken. Gezondheid en vitaliteit zijn daarbij belangrijke thema’s. Vanuit de in 2021 uitgevoerde risico inventarisatie & evaluatie (RI&E) hebben we in 2022 en 2023 (met instemming van de ondernemingsraad) uitvoering gegeven aan het plan van aanpak. Alle verbeteracties zijn inmiddels uitgevoerd.

In de jaarlijkse scholing over ongewenst gedrag lieten we onze externe vertrouwenspersoon uitleg geven. In 2023 zijn er geen meldingen gedaan bij de interne of externe vertrouwenspersonen. Het arbobeleidsteam stelt jaarlijks een jaarplan op en geeft onder aansturing van de preventiemedewerker invulling aan de acties.

Vitaliteit draait om de kracht en energie waarmee mensen emotioneel, fysiek en mentaal in het leven staan. Als ZRTI formuleerden we daar een heldere visie op. Deze visie komt voort uit het strategisch HRM beleid en geeft richting aan hoe we samen met werknemers aan onze vitaliteitsdoelen werken. Door middel van bijvoorbeeld de jaargesprekken en de intranetpagina EnergiZe! stimuleren we om thema’s als werkdruk, levensfases en werk-privébalans openlijk te bespreken. Want zit een werknemer goed in zijn vel? Dan straalt hij dit uit naar patiënten, collega’s en in zijn eigen omgeving. Dat gunnen we al onze medewerkers.

Doelgroepgerichte activiteiten
De werkgroep EnergiZe! maakt vitaliteit bij het ZRTI concreet. Door activiteiten te organiseren maar ook door bewustwording, inspiratie en aanmoediging. We bieden doelgroepgerichte activiteiten en informatie aan. Iemand aan het begin van zijn carrière heeft andere vitaliteitsbehoeften dan iemand die bijna met pensioen gaat. Zo organiseerden we in 2023 een workshop over de overgang voor vrouwen én mannen. Niet alleen voor diegenen die ermee te maken hebben, maar ook voor collega’s. Want hoe kun je iets betekenen voor iemand die in de overgang zit? Op de Dag van de Watermeloen was er voor iedereen een stuk meloen, op Fiets naar je Werk Dag moedigden we collega’s aan om op de fiets te komen, tijdens de Wandelvierdaagse boden we wandelroutes in de omgeving aan en op de eerste dag van de zomer was er voor iedereen een ijsje.

Collega’s inspireren
Daarnaast biedt de intranetpagina van de werkgroep tips en weetjes over bijvoorbeeld voeding, beweging, ontspanning, slaap en stress. Iedere maand geeft een collega ‘het stokje door’. Collega’s delen dan op het intranet hoe zij vitaliteit vormgeven in hun leven. Zo inspireren ze andere collega’s. Ook stimuleren collega’s elkaar om bijvoorbeeld deel te nemen aan hardloopwedstrijden en wordt er veel plezier aan beleefd om hier samen aan deel te nemen.

Voordelen voor medewerkers
Naast de activiteiten van de werkgroep heeft het ZRTI vitaliteit al geïntegreerd in haar bedrijfsvoering. Zo is duurzame inzetbaarheid een standaard onderwerp in de jaargesprekken en zijn er voor werknemers diverse voordelen. Bijvoorbeeld vergoedingen voor middelen zoals een computerbril, de inzet van PLB-uren en ouderschapsverlof, een uitgebreid inwerk- en introductietraject, uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en voor onze medewerkers aan de receptie hebben we infraroodverwarming.

Bevlogen, betrokken en tevreden medewerkers
In 2023 voerde het bureau DUO Market research een tevredenheidsonderzoek onder alle medewerkers uit. Met een respons van 92%, een gemiddelde tevredenheid van een 8,8 en een eNPS* van +44 concludeerde het bureau dat het ZRTI bestaat uit zeer betrokken, bevlogen en tevreden medewerkers. Ook de professionaliteit van de cultuur liet mooie cijfers zien die allemaal (ver) boven de benchmark uit kwamen.

We zijn heel blij met zulke mooie resultaten, maar leunen niet achterover. We blijven aandacht houden voor thema’s als communicatie, feedback geven, ervaren werkdruk, zichtbaarheid van het MT en de RvB en persoonlijke ontwikkeling.

Scholing en ontwikkeling
Om hoogwaardige radiotherapie te kunnen blijven bieden, is het belangrijk dat medewerkers vakinhoudelijk (bij)geschoold blijven. Daarnaast willen we ruimte geven voor persoonlijke ontwikkeling. Jaarlijks organiseren we kwaliteitsmiddagen waar alle medewerkers aan deelnemen. Dit zijn middagen waarop we multidisciplinair naar bepaalde thema’s kijken. In 2023 stonden de middagen in het teken van de Ethos.

Ieder team heeft op zijn eigen manier aandacht besteed aan het geven van feedback. We hebben afgesproken dat we dit jaarlijks blijven doen, steeds op maat voor wat het team nodig heeft en wat aanspreekt.

Teambuilding en gezelligheid
Op 3 november 2023 hebben alle teams een teamdag gehad waarin aandacht was voor teambuilding en samenwerking, maar ook voor plezier hebben met elkaar.
Op twee momenten in het jaar hebben we van maar liefst vier collega’s afscheid genomen die van hun (vervroegd) pensioen gingen genieten. We begonnen het jaar met een nieuwjaarsontbijt op beide locaties op 3 januari 2023. In juni deden we dit nog eens dunnetjes over met een voorjaarsontbijt. In oktober werd er weer een puzzelwedstrijd georganiseerd waar 9 teams met elkaar streden om de winst (foto). Het jaar werd traditiegetrouw afgesloten met een Sinterkerst-avond. Enthousiaste collega’s organiseerden een afscheidsborrel en een eindejaarsborrel thuis.


*Employee Net Promotor Score: geeft aan in hoeverre medewerkers de organisatie aanbevelen om er te werken. Varieert van -100 tot +100.

RTI-Jaarverslag 2022_Kerncijfers personeel.jpg