Aantrekkelijke werkgever

Al onze medewerkers zorgen er dagelijks voor dat onze patiënten de aandacht en de behandeling krijgen die ze wensen en verdienen. Onze medewerkers zijn goed opgeleid en vinden bij ons een betekenisvolle en uitdagende baan. We willen een aantrekkelijke werkgever zijn én blijven, zodat we ook de komende jaren genoeg collega’s hebben om ons werk uit te voeren.

Belangrijke ontwikkelingen en resultaten in 2020:   
 

 • Veilig en gezond werken

  Ook zonder COVID-19 hebben we doorlopend aandacht voor de werkomgeving van onze medewerkers. We vinden het heel belangrijk dat zij op een veilige manier kunnen werken. Gezondheid en vitaliteit zijn daarbij ook belangrijke thema’s. We hebben in 2020 voor het eerst gewerkt met een specifiek arbobeleidsplan met concrete doelstellingen. Daartoe hebben we een arbobeleidsteam ingericht waarbinnen ook de Ondernemingsraad vertegenwoordigd is. Dit team is voortvarend aan de slag gegaan met de doelstellingen en heeft inmiddels ook een specifiek arbo-jaarverslag afgerond voor 2020. Zij hebben in het afgelopen jaar een belangrijke rol gespeeld in het selectietraject van een nieuwe arbodienst. We zochten een nieuwe partner bij de verzuimbegeleiding die past bij onze visie op verzuim en re-integratie. Deze visie gaan we in 2021 nog verder concretiseren. We zijn blij dat we per 1 januari 2021 samenwerken met Arboned en verwachten veel profijt te hebben van hun expertise. In 2021 voeren zij ook de Risico Inventarisatie en –Evaluatie voor ons uit.

  We hebben in 2020 ook de puntjes op de i gezet bij een comfortabele werkomgeving. De renovatie van het pand in Vlissingen is helemaal afgerond nu de kantoren op de 2e verdieping zijn opgeknapt en de medewerkers (op 1,5 meter afstand) kunnen genieten van de koffie en de lunch in de vernieuwde koffiekamer.   
   

 • Scholing en ontwikkeling

  Om hoogwaardige radiotherapie te kunnen blijven bieden, is het belangrijk dat medewerkers vakinhoudelijk (bij)geschoold blijven. Daarnaast willen we ruimte geven voor persoonlijke ontwikkeling. In het traject Strategische Personeelsplanning hebben we gekeken welke kwaliteiten er in ons personeelsbestand vertegenwoordigd moeten zijn om de ambities in de toekomst te kunnen verwezenlijken. Hiertoe gaan we de komende jaren investeren in het verder ontwikkelen van openheid en eigenaarschap bij medewerkers. Hier ligt een belangrijke voorbeeldrol voor leidinggevenden. We hebben daarvoor een leiderschapsprogramma opgesteld voor 2021 en 2022.

  In september 2020 kregen we een pluim van College Zorg Opleidingen (CZO) voor het praktijkgedeelte van de inservice opleiding voor MBB’ers aan het Erasmus MC. Zowel van de studenten als van de auditoren kregen we een mooi cijfer: 8. De erkenning die we reeds bezaten wordt daarmee verlengd met vijf jaar.

  Ons strategisch opleidingsplan hebben we in 2020 geactualiseerd met een looptijd tot en met 2024.   
   

 • Voorbereidingen intranet

  Goede informatievoorziening en het faciliteren van onderlinge verbondenheid zijn ook onderdelen van goed werkgeverschap. In 2020 zijn we gestart met de voorbereidingen voor de implementatie van intranet. Een intranet faciliteert talloze bedrijfsprocessen, ondersteunt groepsprocessen, maakt e-learning mogelijk en maakt kennismanagement tastbaar. In het afgelopen jaar hebben we onderzocht welke behoeftes er bij medewerkers zijn in het gebruik van een intranet. Daarnaast hebben we een leverancier geselecteerd die ons in 2021 begeleidt bij de implementatie.  
   

 • Digitalisering HR-processen en dossiers

  In 2019 is een start gemaakt met het digitaliseren van diverse personeelsprocessen. Inmiddels zijn alle personeelsdossiers gedigitaliseerd en zijn processen zoals jaargesprek, exitgesprek, indiensttreding en personeelsmutaties gedigitaliseerd in AFAS. In 2021 vervolmaken we deze digitaliseringsslag met het werving- en selectieproces.