Interviews

Freek Mesu

Freek Mesu werkte voorheen in de elektrotechniek en is nu klinisch fysisch medewerker bij het ZRTI. Het werk bij het ZRTI staat nooit stil. “Nieuwe procedures, nieuwe toestellen of apparatuur, innovaties: ik vind het allemaal boeiend en uitdagend. Als klinisch fysisch medewerker ondersteun ik fysici bij het in orde houden van alle medische toestellen, zoals bestralingsapparatuur en CT-scans. De fysici zijn verantwoordelijk voor de toestellen en de afgifte van de bestraling. Mijn taak is het controleren, uitvoeren van metingen en verhelpen van storingen.”

Daphne Paardekooper-Schager

Daphne Paardekooper-Schager is physician assistant (PA) bij het ZRTI. ‘Bij het ZRTI willen we allemaal onze patiënten zo goed mogelijke zorg leveren. Daarom werken we voortdurend aan onze kwaliteit. En leggen de lat daarbij steeds hoger’.

Imke Rosink

Imke Rosink merkte aan de kleinste dingen dat bij het ZRTI de mens echt centraal staat. ‘Ik heb vaak gedacht: “wat doen jullie dit góed”. De eensgezinde warme aandacht die je krijgt, bewijst dat het in de cultuur zit.’

Jos Ambachtsheer

Jos Ambachtsheer startte in coronatijd bij het ZRTI als radiotherapeutisch laborant. “Als je dit werk doet staat de zorg voor de patiënt altijd op de eerste plek. Een goede hygiëne inclusief desinfectie hoort daarbij, want veel van de mensen die hier komen zijn kwetsbaar. Voor onze werkwijze veranderde er op dat gebied door de coronamaatregelen dan ook niet heel veel. Behalve dan dat we ons misschien nóg bewuster zijn van het belang daarvan. Maar het persoonlijk contact moeten we soms wel anders vormgeven. En dat is niet altijd makkelijk.”

Tilly Leseman

Tilly Leseman is radiotherapeut-oncoloog bij het ZRTI. “De apparatuur en technieken voor radiotherapie worden steeds geavanceerder en het ZRTI is daarin up-to-date. Zo zetten we sinds vorig jaar wervelstereotaxie in. Dat past bij onze gezamenlijke drive om het zo goed mogelijk te doen voor patiënten.”

Renate Pleijte

Renate Pleijte is radiotherapeutisch laborant en sinds oktober 2020 lid van de ondernemingsraad (OR). ‘Het bestuur betrekt de OR altijd heel vroeg bij de plannen die ze hebben. Dat past helemaal bij de open en flexibele werkcultuur van het ZRTI, waarin we mogen rekenen op de steun van onze werkgever en van elkaar.’

Pierre Jongeneelen

Het was eigenlijk een terloopse vraag die Pierre Jongeneelen (76) uit Kamperland vorig jaar aan zijn huisarts stelde: of de PSA-waarde in zijn bloed niet eens gecontroleerd kon worden? Dat leek de huisarts een goed idee, gezien Pierre’s leeftijd. De waarden bleken verhoogd: Pierre had prostaatkanker. Een half jaar en diverse onderzoeken later meldde hij zich bij het ZRTI voor radiotherapie. Halverwege het behandeltraject verbleven Pierre en zijn vrouw een midweek in een appartement aan de Vlissingse boulevard, op wandelafstand van het ZRTI.

Voorwoord

De patiënt met kanker de best mogelijke behandeling geven en omringen met aandacht. Dat is waar wij ons in het ZRTI dagelijks voor inspannen. Ook in 2020 is ons dat weer gelukt. De tevredenheid van onze patiënten bleef onverminderd hoog. Maar ook bij de externe audit in maart 2020 werd dit door de auditoren van Qualicor Europe (voorheen NIAZ) vastgesteld. Het kwaliteitsdenken is verankerd in ons DNA. Een mooier compliment konden we niet krijgen. 

01. Algemene informatie

Algemene informatie

Inleiding

Het ZRTI is er voor mensen met kanker die als onderdeel van hun behandeling bestraling krijgen. We richten ons vooral op patiënten uit Zeeland, West-Brabant en delen van Zuid-Holland. Het doel van de bestraling kan curatief of palliatief zijn. Dat wil zeggen dat behandeling gegeven wordt om mensen te genezen of om hun klachten te verminderen wanneer genezing niet meer mogelijk is. 

Missie & visie

Het Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut biedt mensen met kanker hoogwaardige radiotherapie (bestraling) in een kleinschalige en aangename omgeving dicht bij huis. Met een zo groot mogelijk effect van de behandeling en zo min mogelijk bijwerkingen. Daar gaan wij voor.

Wanneer iemand kanker krijgt en bij het ZRTI komt voor radiotherapie, is het belangrijk dat hij of zij niet alleen de best mogelijk zorg krijgt, maar zich ook omringd weet door aandacht. Dat vergt een bepaalde manier van werken die we hebben samengevat in drie kernwaarden.

Het ZRTI richt zich op de inwoners van Zeeland, westelijk Noord-Brabant en de Zuid-Hollandse eilanden. Dit is een geografisch uitgestrekte en dunbevolkte regio. Om de reisafstand en -tijd voor patiënten zo kort mogelijk te houden, bieden we onze behandelingen aan op twee locaties: in Vlissingen en in Roosendaal.

De kernactiviteit van het ZRTI is radiotherapie, ook wel bestraling genoemd. We willen deze behandelvorm toegankelijk en bereikbaar houden voor patiënten met kanker in ons werkgebied.

Het ZRTI is juridisch vormgegeven als stichting met een raad van bestuur en een raad van toezicht. De medisch manager, manager paramedici en manager fysica & ICT dragen zorg voor de dagelijkse aansturing van medewerkers in beide vestigingen van het ZRTI. In het afgelopen jaar is daar als manager de bestuurssecretaris bijgekomen.

Voor de beste zorg aan de patiënt werken wij nauw samen met huisartsen, academische ziekenhuizen waaronder Erasmus Medisch Centrum (Rotterdam), en met specialisten uit de algemene ziekenhuizen in het werkgebied:

  • Bravis Ziekenhuis (Bergen op Zoom en Roosendaal)
  • Admiraal de Ruijter Ziekenhuis (Goes en Vlissingen)
  • ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen (Terneuzen)
  • Van Weel-Bethesda Ziekenhuis (Dirksland)

03. Strategie en resultaten

Strategie en resultaten

Blik op de toekomst
Hoogwaardige radiotherapie
Menselijke maat
Betrouwbare samenwerkingspartner
Aantrekkelijke werkgever
Slim, stabiel en safe
Steeds meer mensen krijgen te maken met kanker. Gelukkig zijn er tegenwoordig veel mogelijkheden om deze ziekte te behandelen. Eén daarvan is radiotherapie. Om ervoor te zorgen dat onze radiotherapie van het allerhoogste niveau blijft, hebben we vijf ambities geformuleerd en samengevat in een toekomstplan 2018-2020. De ambities zijn: hoogwaardige radiotherapie, menselijke maat, betrouwbare netwerkpartner, aantrekkelijke werkgever, en slim, stabiel en safe georganiseerd. In dit hoofdstuk belichten we per ambitie enkele ontwikkelingen die in 2019 plaatsvonden.

Ondanks COVID-19 hebben we onze blik in het afgelopen jaar ook weten te richten op de toekomst. Dit deden we op drie manieren: de actualisatie van het toekomstplan, strategische personeelsplanning en de strategische koers 2035. Ons uitgangspunt is dat we radiotherapie voor de inwoners van Zeeland, West-Brabant en de Zuid-Hollandse eilanden beschikbaar willen houden.

Wanneer iemand te maken krijgt met kanker is alleen de beste behandeling goed genoeg. Onze medewerkers kunnen alleen de beste radiotherapie bieden wanneer zij de beschikking hebben over de beste apparatuur. Daarom houden we alle ontwikkelingen binnen ons
vakgebied nauwlettend in de gaten, zodat we onze patiënten zo snel mogelijk kunnen helpen met nieuwe technieken die zich als waardevol bewezen hebben.

Wanneer iemand de diagnose kanker krijgt, staat zijn of haar wereld vaak op z’n kop. Bij het ZRTI begrijpen we dat. We hebben oog voor de mens achter de patiënt en kijken verder dan onze dagelijkse zorgverlening. Onze locaties zijn bijvoorbeeld zo ingericht dat het rustige, prettige ruimtes zijn waar mensen in een ontspannen sfeer worden ontvangen. En heeft een patiënt vragen? Dan staan onze toegewijde medewerkers klaar om die te beantwoorden.

Een voorwaarde voor een goede kwaliteit van onze behandeling is een nauwe samenwerking met alle verwijzers. Bestraling is immers vaak maar één onderdeel van een behandeling, die daarnaast ook uit chemotherapie of een operatie kan bestaan. Door beter samen te werken met andere ziekenhuizen, maar ook met bijvoorbeeld huisartsen, tillen we de zorg naar een nog hoger niveau. 

Al onze medewerkers zorgen er dagelijks voor dat onze patiënten de aandacht en de behandeling krijgen die ze wensen en verdienen. Onze medewerkers zijn goed opgeleid en vinden bij ons een betekenisvolle en uitdagende baan. We willen een aantrekkelijke werkgever zijn én blijven, zodat we ook de komende jaren genoeg collega’s hebben om ons werk uit te voeren.

We kunnen onze ambities alleen bereiken als we onze mensen, middelen en tijd doelmatig en efficiënt inzetten en als ondersteunende processen van goede kwaliteit zijn. Zo creëren we ruimte om te werken aan innovatie en kunnen we blijven doen waar we goed in zijn: de patiënt omringen met aandacht en de zorg afstemmen op de individuele patiënt.

07. Governance

Governance

Raad van bestuur
Cliëntenraad
Ondernemingsraad
Raad van toezicht
Het ZRTI omarmt de zeven principes van de Governancecode Zorg: goede zorg, waarden en normen, invloed van belanghebbenden, inrichting governance, goed bestuur, verantwoord toezicht en continue ontwikkeling.

Per 1 januari 2020 zijn Kees Griep en Peter Jongens na een periode van waarneming benoemd tot raad van bestuur van het ZRTI. Samen vervullen zij 1 FTE raad van bestuur. Kees Griep werkt daarnaast als radiotherapeut-oncoloog en Peter Jongens vervult de functie van manager vastgoed.   

De cliëntenraad van het ZRTI heeft in het jaar 2020 met een kleine onderbezetting gewerkt. Eind 2020 zijn twee nieuwe cliëntenraadsleden aangenomen en hiermee komt de formatie tijdelijk hoger uit dan formeel is toegestaan. De raad van bestuur heeft hiervoor zijn akkoord gegeven. Deze tijdelijke overbezetting heeft te maken met het aanstaande vertrek van de huidige voorzitter door het verstrijken van zijn tweede zittingstermijn. Hiermee ontstaat een vacature voor een voorzitter in 2021 en de cliëntenraad verwacht de genoemde vacature intern te kunnen vervullen.

“Het woord crisis wordt in het Chinees met twee karakters geschreven, het ene staat voor gevaar, het andere voor mogelijkheden”

2020 was een bijzonder jaar voor het ZRTI en de ondernemingsraad. Nog net voordat de Covid-19 pandemie in Nederland uitbrak, heeft het ZRTI de Qmentum Global hercertificering succesvol doorlopen. Na maart 2020 veranderde er veel. Thuiswerken werd het nieuwe normaal, de roulatie tussen beide locaties stopte en de patiëntenaantallen liepen terug door de Covid-19 maatregelen. En toen bij de verkiezingen van de ondernemingsraad een groot deel van de ervaren leden zich niet verkiesbaar stelde, was de crisis compleet. Maar elke crisis geeft ook kansen.

De missie van het ZRTI (het bieden van hoogwaardige radiotherapie dichtbij in een kleinschalige en aangename omgeving) en de drie kernwaarden (toewijding, vakmanschap en verbondenheid) zijn beeldbepalend voor de koers en keuzes van het ZRTI. Deze missie, oftewel de maatschappelijke betekenis, en kernwaarden vormen de basis voor de wijze waarop de raad van toezicht inhoud geeft aan zijn toezicht-, klankbord- en werkgeversrol. Dit in combinatie met de bepalingen in de statuten, reglementen en de principes uit de Governancecode Zorg 2017. De raad van toezicht heeft de ambitie om effectief, slagvaardig, samenwerkend, onafhankelijk, transparant en professioneel te opereren. Het toezicht is mede gestoeld op het uitgangspunt dat effectief toezicht alleen mogelijk is als met de raad van bestuur een open relatie bestaat, waarin wederzijds vertrouwen leidend is.