Betrouwbare samenwerkings­partner

Een voorwaarde voor een goede kwaliteit van onze behandeling is een nauwe samenwerking met alle verwijzers. Bestraling is immers vaak maar één onderdeel van een behandeling, die daarnaast ook uit chemotherapie of chirurgie kan bestaan. Door nog beter samen te werken met andere ziekenhuizen, maar ook met bijvoorbeeld huisartsen, tillen we de zorg naar een nog hoger niveau. Ook binnen de beroepsverenigingen vervullen we onze rol en werken we samen om radiotherapie blijven te ontwikkelen. In deze paragraaf benoemen we een aantal voorbeelden waaruit blijkt hoe we in 2021 inhoud hebben gegeven aan samenwerking.

We leverden in het afgelopen jaar een actieve bijdrage aan het EMBRAZE netwerk voor oncologie in Zuidwest Nederland. Via EMBRAZE nemen we deel aan het Egidius project met als doel excellente zorg voor maag- en slokdarmkanker patiënten in te richten, netwerkbreed en multidisciplinair. Ook zijn we lid geworden van de Zeeuwse zorgcoalitie en nemen we deel aan het Deltaplan arbeidsmarkt zorg en welzijn Zeeland.

Helaas zijn geplande bijscholingsmomenten voor huisartsen in 2021 niet doorgegaan wegens COVID-19. Wel sprak een van onze artsen op een nascholingsbijeenkomst voor Walcherse huisartsen over lange termijneffecten van kankerbehandelingen.

 • Samenwerken met de verwijzende ziekenhuizen

  We werken al jaren heel nauw samen met de vier ziekenhuizen in ons adherentiegebied. Een samenwerking die soepel loopt en vertrouwd voelt. Medisch specialisten weten elkaar goed te vinden en nemen deel aan de multidisciplinaire overleggen. Op bestuurlijk niveau vindt periodiek overleg plaats over de (zorg)ontwikkelingen in de regio en de samenwerking tussen de instituten. In het afgelopen jaar is in deze ontmoetingen veel gesproken over onze strategische vraagstukken en de geformuleerde koers.

  In het afgelopen jaar hebben we kennis gemaakt met een nieuw lid van de raad van bestuur van ZorgSaam en daarbij gesproken over onze strategische koers. Ook de raad van bestuur van het Van Weel-Bethesda ziekenhuis hebben we meegenomen in onze strategie en visie.

  We hebben ons in de laatste maanden van 2021 gebogen over onze wensen voor eventuele nieuwbouw in Roosendaal. Hier kijken we samen met het Bravis ziekenhuis naar, met als uitgangspunt om de goede samenwerking met het Oncologiecentrum voort te blijven zetten. In samenwerking met het Oncologiecentrum zijn we gestart met kindermiddagen, waarop (klein)kinderen van patiënten een kijkje kunnen nemen bij ons om zo meer te weten te komen over de behandeling die hun (groot)ouder moet ondergaan.

  In het voorjaar van 2021 sloten we ons met het ADRZ aan bij het Anser prostaatnetwerk. In dit netwerk wordt kennis en expertise gebundeld om kwalitatief hoogstaande zorg te leveren voor patiënten met prostaatcarcinoom. Het netwerk bestaat uit zeven multidisciplinaire prostaatcentra voor diagnostiek, het opstellen van het behandelplan en de nazorg. Het ZRTI vormt nu een onderdeel van één van deze centra samen met het ADRZ. Na de diagnose vindt multidisciplinaire afstemming plaats en krijgt de patiënt informatie over de behandelmethode zodat hij samen met de behandelend arts een keuze kan maken.
   

 • Bestendigen van de samenwerking met het Erasmus Medisch Centrum

  Sinds 2014 is onze samenwerking met de radiotherapie-afdeling van het Erasmus MC vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. In het afgelopen jaar herzagen we in onderlinge afstemming deze overeenkomst. Beide partijen vinden het belangrijk om de samenwerking multidisciplinair vorm te geven, waar de nadruk in de afgelopen jaren meer lag op de medische samenwerking. Met deze overeenkomst blijven we inzetten op kennisuitwisseling en borgen we op die manier de best mogelijke radiotherapie voor onze patiënten in de regio.