Voorwoord

Raad van bestuur

Voorwoord

De patiënt met kanker de best mogelijke behandeling geven en omringen met aandacht. Dat is waar wij ons in het ZRTI dag in dag uit voor inspannen. Ook in 2019 is ons dat weer gelukt. De tevredenheid van onze patiënten bleef onverminderd hoog en in een landelijk tevredenheidsonderzoek eindigden we bij de best beoordeelde instituten. Het aantal verwijzingen vanuit de verwijzende ziekenhuizen bleef min of meer gelijk aan 2018. Daarnaast constateerden we trots dat we het ook als werkgever heel goed doen: medewerkers geven het ZRTI een acht!

 

Dit alles is des te meer bijzonder als je je realiseert dat 2019 een jaar was vol uitdagingen. Vanwege langdurig ziekteverzuim, vele zwangerschapsverloven en moeilijk in te vullen vacatures was er dikwijls minder personeel beschikbaar dan wenselijk is. Toch is het gelukt om dat met elkaar op te vangen. Het vertrek van de directeur/bestuurder medio 2019 leidde tot (tijdelijke) taakverschuivingen in het managementteam en stafbestuur. Ook dit verliep, dankzij de inzet en flexibiliteit van de medewerkers, zonder gevolgen voor het primaire proces en de patiënt.

Voor alle inspanningen op het gebied van kwaliteit en veiligheid werd het ZRTI onlangs, in april 2020, opnieuw bekroond met het kwaliteitskeurmerk NIAZ. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst, waarin we opnieuw met verschillende uitdagingen geconfronteerd zullen worden. Sommige uitdagingen zien we van verre aankomen, andere zullen zich meer plotseling voordoen. Een gebeurtenis die veel onzekerheid met zich meebrengt is de wereldwijde uitbraak van het nieuwe coronavirus in maart 2020. De directe gevolgen voor het ZRTI zijn vooralsnog beperkt: de patiëntenzorg gaat in principe door, hier en daar in aangepaste vorm, en het aantal medewerkers dat thuisblijft vanwege klachten is beperkt. Onzeker is echter hoe de situatie over een week is of over een maand. En nog onbekend is welke gevolgen deze crisis op de langere termijn voor ons heeft. Wat zijn de effecten op het aantal verwijzingen vanuit de ziekenhuizen, op onze medewerkers, de productie en de financiën?

Wat ook op ons pad komt - samen met patiënten, medewerkers, cliëntenraad, ondernemingsraad, raad van toezicht en samenwerkingspartners gaan we de toekomst vol vertrouwen tegemoet. Met toewijding, vakmanschap, en verbondenheid. Dat is de kracht van het ZRTI.

 

Kees Griep
Raad van bestuur

Peter Jongens
Raad van bestuur

  • Toewijding

    Door persoonlijke aandacht te geven en de tijd te nemen, proberen we verwachtingen te overtreffen.

  • Vakmanschap

    We zijn bekwaam in ons vak, halen het beste uit onszelf en willen voortdurend verbeteren.

  • Verbondenheid

    Wij voelen ons betrokken bij onze patiënten en bij elkaar en blijven in verbinding met de wereld om ons heen.