Voorwoord

Raad van bestuur

Voorwoord

In dit jaarverslag blikken we terug op het jaar 2023. We doen dit vanuit de raad van bestuur, maar het stafbestuur, de ondernemingsraad, de cliëntenraad en de raad van toezicht voegden hun verslag toe.

 

 

Het afgelopen jaar stond geheel in het teken van twee grote projecten: de klinische ingebruikname van de Ethos (genaamd Opaal) en de overgang naar ons nieuwe elektronisch patiëntendossier (EPD); HiX. Na training van de gebruikers namen we de Opaal klinisch in gebruik en al snel is gestart met adaptieve radiotherapie. Hierbij wordt dagelijks het behandelplan afgestemd op de anatomische verschillen. In de komende periode onderzoeken wij uitbreiding van indicaties die met deze techniek behandeld kunnen worden.

De implementatie van HiX

Een multidisciplinair projectteam heeft het hele jaar gewerkt aan de implementatie van HiX en toegewerkt naar de livegang op 26 januari 2024. We zijn onder de indruk van de uitgebreide voorbereidingen die zijn getroffen en het mooie resultaat dat we als relatief kleine organisatie voor elkaar hebben gekregen, zonder dat onze patiënten hiervan hinder ondervonden. ChipSoft was ook onder de indruk en heeft met plezier met ons aan dit project gewerkt. In 2024 werken we verder aan de nazorg en verfijning van het systeem en de werkwijze.

In het kader van de implementatie van HiX hebben we in 2023 ook veel samengewerkt met het Adrz, ZorgSaam, het Bravis ziekenhuis en het Van Weel-Bethesda ziekenhuis. Allen gebruiken het HiX dossier en dit biedt de kans om in samenwerking met ChipSoft de gegevensuitwisseling in de regio te optimaliseren. Als onderdeel van het totale project werken we gezamenlijk in het project DRIVER aan een betere en snellere uitwisseling van informatie. Dit heeft voordelen voor de patiënt, maar ook voor de zorgverleners. In 2024 verfijnen we dit nog verder evenals het patiëntportaal voor de patiënt waarbij onze patiënten toegang hebben tot een deel van hun eigen dossier.

De toewijding en vastberadenheid van het projectteam HiX werden mogelijk gemaakt door alle andere collega’s die net een stapje harder liepen om de patiëntenzorg in 2023 soepel door te laten lopen. We zijn ons er heel goed van bewust dat dit geen vanzelfsprekendheid is. Een team collega’s om trots op te zijn. In 2024 gaan we dit vieren met een mooi feest voor de hele organisatie.

We volgen ontwikkelingen

In het verslag leest u ook terug welke nieuwe behandeltechnieken we introduceerden en aan welke studies we hebben deelgenomen. De ontwikkelingen binnen de radiotherapie staan niet stil en onze medisch-fysische staf volgt deze nauwlettend.

Onze missie

Dit alles doen we om dagelijks invulling te kunnen geven aan onze missie: mensen met kanker hoogwaardige radiotherapie bieden in een kleinschalige en aangename omgeving dichtbij huis. Met een zo groot mogelijk effect van de behandeling en zo min mogelijk bijwerkingen. De resultaten die u in dit jaarverslag kunt lezen dragen allemaal bij aan deze missie. Soms is die bijdrage misschien wat minder direct zichtbaar, maar alles bij elkaar opgeteld, maken we het met elkaar mogelijk om onze patiënten de best mogelijke zorg te leveren.

Samen met patiënten, medewerkers, cliëntenraad, ondernemingsraad, raad van toezicht en samenwerkingspartners blijven we ook in 2024 oog houden voor de mens achter de patiënt en bieden we onze patiënten de best mogelijke zorg. Met toewijding, vakmanschap en verbondenheid. Dat is de kracht van het ZRTI. Dit leest u ook terug in de diverse quotes uit ons patiënttevredenheidsonderzoek die we in het jaarverslag verweefden.

Kees Griep & Peter Jongens

 

"Iedereen was zeer vriendelijk. Er is een mooie rustige ruimte om in te wachten. Er is alle aandacht voor de patiënten. Ik voelde me op mijn gemak, ondanks het verdrietige waar je voor komt."- Patiënt ZRTI

  • Toewijding

    Door persoonlijke aandacht te geven en de tijd te nemen, proberen we verwachtingen te overtreffen.

  • Vakmanschap

    We zijn bekwaam in ons vak, halen het beste uit onszelf en willen voortdurend verbeteren.

  • Verbondenheid

    Wij voelen ons betrokken bij onze patiënten en bij elkaar en blijven in verbinding met de wereld om ons heen.