Voorwoord

Raad van bestuur

Voorwoord

De patiënt met kanker de best mogelijke behandeling geven en omringen met aandacht. Dat is waar wij ons in het ZRTI dagelijks voor inspannen. Ook in 2020 is ons dat weer gelukt. De tevredenheid van onze patiënten bleef onverminderd hoog. Maar ook bij de externe audit in maart 2020 werd dit door de auditoren van Qualicor Europe (voorheen NIAZ) vastgesteld. Het kwaliteitsdenken is verankerd in ons DNA. Een mooier compliment konden we niet krijgen.

De auditoren waren de deur nog niet uit, of de contouren van de Coronacrisis tekenden zich af. Het werd een jaar zoals we nog niet eerder hebben meegemaakt. Ondanks alle onzekerheden, benodigde maatregelen en crisisvergaderingen zijn we er in geslaagd om onze patiënten binnen de ons geboden mogelijkheden te omringen met aandacht en goede behandeling te bieden. Die goede behandeling blijven we doorontwikkelen. Zo hebben we in 2020 bijvoorbeeld wervelstereotaxie geïmplementeerd.

En te midden van de veranderende wereld hebben we ons toekomstplan (tot 2024) weten te actualiseren en hebben we zelfs nog verder vooruit gekeken naar 2035. De strategische koers formuleren we de komende periode concreter, waarmee we medewerkers, patiënten en samenwerkingspartners de kaders geven waarbinnen we verwachten de komende jaren voort te gaan.

Wat ook op ons pad komt - samen met patiënten, medewerkers, cliëntenraad, ondernemingsraad, raad van toezicht en samenwerkingspartners gaan we de toekomst vol vertrouwen tegemoet. Met toewijding, vakmanschap, en verbondenheid. Dat is de kracht van het ZRTI.

 

Kees Griep
Raad van bestuur

Peter Jongens
Raad van bestuur

  • Toewijding

    Door persoonlijke aandacht te geven en de tijd te nemen, proberen we verwachtingen te overtreffen.

  • Vakmanschap

    We zijn bekwaam in ons vak, halen het beste uit onszelf en willen voortdurend verbeteren.

  • Verbondenheid

    Wij voelen ons betrokken bij onze patiënten en bij elkaar en blijven in verbinding met de wereld om ons heen.