Voorwoord

Raad van bestuur

Voorwoord

Ook in 2021 gingen de behandelingen van patiënten in het ZRTI met veel zorg en persoonlijke aandacht door. Ondanks de onzekerheid en de maatregelen van de Coronacrisis stonden we klaar voor onze patiënten en hebben we veel bereikt. Wij vertellen u in dit bestuursverslag graag over onze resultaten van het afgelopen jaar.

Onze medewerkers kunnen onze patiënten alleen de beste radiotherapie bieden wanneer het ZRTI  beschikt over de beste apparatuur. Daarom besloten we afgelopen jaar op welke manier we online adaptieve radiotherapie bij het ZRTI verder toe gaan passen. We zijn er trots op dat we patiënten eind 2022 op een gloednieuw bestralingstoestel (de Ethos) kunnen gaan behandelen. Ook hebben we behandeltechnieken zoals stereotaxie en hypofractionering doorontwikkeld. U leest hier meer over in paragraaf 3.3.

Om klaar te zijn voor de toekomst keken we in 2021 (ver) vooruit met het formuleren van een strategische koers tot 2035. We keken ook terug in de tijd, maar liefst 40 jaar, naar de oprichting en het ontstaan van het ZRTI. Indrukwekkend om te zien wat we in vier decennia als organisatie hebben opgebouwd en hoe de ontwikkelingen in de radiotherapie elkaar opvolgen. De resultaten in de afgelopen jaren bereikten we in en door de nauwe samenwerking met onze verwijzende ziekenhuizen. We betrekken hen ook actief bij onze strategische koers en de plannen die daaruit volgen, want we pakken de uitdagingen die voor ons liggen graag gezamenlijk op met hen.

We sloten het jaar af met het vooruitzicht op een NEN7510 certificering. Het is een voorbeeld van hoe we als ZRTI doorlopend willen verbeteren en ons daar ook op laten toetsen. De normen voor informatiebeveiliging zijn strikt en gedetailleerd. We zijn er trots op dat we de externe audit uitstekend hebben doorlopen en de certificering in 2022 in ontvangst kunnen nemen.

Onze missie is om mensen met kanker hoogwaardige radiotherapie te bieden in een kleinschalige en aangename omgeving dichtbij huis. Met een zo groot mogelijk effect van de behandeling en zo min mogelijk bijwerkingen. De resultaten die we hierboven noemden en die u verder nog gaat lezen dragen hieraan bij. Soms is die bijdrage misschien wat minder direct zichtbaar, maar alles bij elkaar opgeteld, maken we het met elkaar mogelijk om onze patiënten de best mogelijke zorg te leveren.

We gaan de toekomst vol vertrouwen tegemoet, wat er ook op ons pad komt. Samen met patiënten, medewerkers, cliëntenraad, ondernemingsraad, raad van toezicht en samenwerkingspartners blijven we oog houden voor de mens achter de patiënt en bieden we hen de best mogelijke zorg. Met toewijding, vakmanschap, en verbondenheid. Dat is de kracht van het ZRTI.

Kees Griep
Raad van bestuur

Peter Jongens
Raad van bestuur

  • Toewijding

    Door persoonlijke aandacht te geven en de tijd te nemen, proberen we verwachtingen te overtreffen.

  • Vakmanschap

    We zijn bekwaam in ons vak, halen het beste uit onszelf en willen voortdurend verbeteren.

  • Verbondenheid

    Wij voelen ons betrokken bij onze patiënten en bij elkaar en blijven in verbinding met de wereld om ons heen.