Voorwoord

Raad van bestuur

Voorwoord

In dit jaarverslag blikken we terug op het jaar 2022. We hebben hiervoor een bestuursverslag opgenomen, maar ook een verslag van het Stafbestuur, de ondernemingsraad, de cliëntenraad en de raad van toezicht. Alle gremia hebben deze verslagen zelf opgesteld. We hebben met elkaar weer veel werk verzet. En dat terwijl ook 2022 een jaar was met onrust in de wereld door de Coronapandemie, de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, sterk gestegen energieprijzen en een hoge inflatie. Ondanks al deze onrust buiten de deur zorgden we er binnenshuis voor dat de dagelijkse zorg aan onze patiënten door kon gaan.

Onze medewerkers hebben zich daarnaast ingezet voor de voorbereiding van twee grote projecten die in 2023 van start zijn gegaan: de komst van de Ethos (een nieuw bestralingstoestel) en de overgang naar een nieuw elektronisch patiëntendossier (EPD).

We hebben ons ook gebogen over het Integraal Zorgakkoord (IZA) en met partners besproken op welke manier dit van invloed kan zijn op onze organisaties. Het IZA benadrukt het belang van de netwerken waar we als ZRTI al in participeren zoals EMBRAZE en de Zeeuwse Zorgcoalitie. Ook zijn we in het afgelopen jaar samen met onze vier verwijzende ziekenhuizen gestart met de voorbereidende gesprekken voor het project om de informatievoorziening binnen de regio te verbeteren met inzet van ons toekomstige EPD. Betere en snellere uitwisseling van informatie heeft voordelen voor de patiënt, maar ook voor de zorgprofessionals.

In het verslag leest u ook terug welke nieuwe behandeltechnieken we introduceerden en aan welke studies we hebben deelgenomen. De ontwikkelingen binnen de radiotherapie staan niet stil en onze medisch-fysische staf volgt deze nauwlettend.

Dit alles doen we om dagelijks invulling te kunnen geven aan onze missie: mensen met kanker hoogwaardige radiotherapie bieden in een kleinschalige en aangename omgeving dichtbij huis. Met een zo groot mogelijk effect van de behandeling en zo min mogelijk bijwerkingen. De resultaten die u in dit jaarverslag kunt lezen dragen allemaal bij aan deze missie. Soms is die bijdrage misschien wat minder direct zichtbaar, maar alles bij elkaar opgeteld, maken we het met elkaar mogelijk om onze patiënten de best mogelijke zorg te leveren.

Samen met patiënten, medewerkers, cliëntenraad, ondernemingsraad, raad van toezicht en samenwerkingspartners blijven we ook in 2023 oog houden voor de mens achter de patiënt en bieden we onze patiënten de best mogelijke zorg. Met toewijding, vakmanschap, en verbondenheid. Dat is de kracht van het ZRTI.

Kees Griep                               Peter Jongens
Raad van bestuur               Raad van bestuur


 

  • Toewijding

    Door persoonlijke aandacht te geven en de tijd te nemen, proberen we verwachtingen te overtreffen.

  • Vakmanschap

    We zijn bekwaam in ons vak, halen het beste uit onszelf en willen voortdurend verbeteren.

  • Verbondenheid

    Wij voelen ons betrokken bij onze patiënten en bij elkaar en blijven in verbinding met de wereld om ons heen.