Organisatiestructuur

Organisatie-
structuur

Organisatiestructuur

Het ZRTI is juridisch vormgegeven als stichting met een raad van bestuur en een raad van toezicht. De medisch manager, manager paramedici en manager fysica & ICT dragen zorg voor de dagelijkse aansturing van medewerkers in beide vestigingen van het ZRTI. In het afgelopen jaar is daar als manager de bestuurssecretaris bijgekomen.

Per 1 april 2020 is de ondersteunende staf samengevoegd in één team bedrijfsbureau waar de bestuurssecretaris leidinggevende van is. Met de start van een nieuwe kwaliteitsadviseur en een nieuwe HR-adviseur in 2020 is het team compleet. Tevens is er een nieuwe functie ingevoerd in de vorm van een financial controller. Deze functionaris is lid van het MT en is verantwoordelijk voor de financiële portefeuille. Voor strategische financiële vraagstukken en de zorgcontractering wordt extern een business controller ingehuurd. In 2021 wordt deze constructie geëvalueerd.

* de financieel controller ontvangt hiërarchisch leiding van de raad van bestuur, is teamlid van het bedrijfsbureau en stuurt de financiële en personeelsadministratie functioneel aan.