Organisatiestructuur

Organisatie-
structuur

Organisatiestructuur

Het ZRTI is juridisch vormgegeven als stichting met een raad van bestuur en een raad van toezicht. In het organogram is weergegeven hoe de organisatiestructuur verder is vormgegeven.

* de manager finance & control ontvangt hiërarchisch leiding van de raad van bestuur, is teamlid van het bedrijfsbureau en stuurt de financiële en personeelsadministratie functioneel aan.