Organisatiestructuur

Organisatie-
structuur

Organisatiestructuur

Het ZRTI is juridisch vormgegeven als stichting met een raad van bestuur en een raad van toezicht. In het organogram is weergegeven hoe de organisatiestructuur verder is vormgegeven.

Afbeelding1.png

* de manager finance & control ontvangt hiërarchisch leiding van de raad van bestuur, is teamlid van het bedrijfsbureau en stuurt de financiële en personeelsadministratie functioneel aan.