Organisatiestructuur

Organisatie-
structuur

Organisatiestructuur

Het ZRTI is juridisch vormgegeven als stichting met een raad van bestuur en een raad van toezicht. Het managementteam bestaat uit de medisch manager, manager paramedici, manager fysica & ICT, de manager finance & control, de bestuurssecretaris en de manager vastgoed. Deze laatste wordt in deeltijd ingevuld, gecombineerd met een van de bestuurdersrollen. De functie van de manager finance & control wordt in 2022 definitief vervuld, nadat deze enige jaren op interim-basis is vormgegeven.

* de manager finance & control ontvangt hiërarchisch leiding van de raad van bestuur, is teamlid van het bedrijfsbureau en stuurt de financiële en personeelsadministratie functioneel aan.