Cliëntenraad

De cliëntenraad van het ZRTI heeft in het jaar 2020 met een kleine onderbezetting gewerkt. Eind 2020 zijn twee nieuwe cliëntenraadsleden aangenomen en hiermee komt de formatie tijdelijk hoger uit dan formeel is toegestaan. De raad van bestuur heeft hiervoor zijn akkoord gegeven. Deze tijdelijke overbezetting heeft te maken met het aanstaande vertrek van de huidige voorzitter door het verstrijken van zijn tweede zittingstermijn. Hiermee ontstaat een vacature voor een voorzitter in 2021 en de cliëntenraad verwacht de genoemde vacature intern te kunnen vervullen.

De cliëntenraad heeft in het afgelopen jaar intensief contact gehad met de raad van toezicht met name over de invulling van de raad van bestuur. Na intensief overleg over de rol van de cliëntenraad bij de inspraak bij de benoeming van leden van raad van toezicht, handhaaft de cliëntenraad het verzwaard adviesrecht bij benoeming van alle leden van de raad van toezicht. Met de raad van bestuur heeft de cliëntenraad de wijzigingen in het kader van de nieuwe Wet op de Medezeggenschap in de zorg besproken en de daartoe noodzakelijke documenten en akkoorden aangepast. Een nieuwe versie van Medezeggenschapsregeling cliëntenraad en raad van bestuur is opgesteld en is nu conform de medezeggenschapsregeling o.b.v. modelreglement WMCZ 2018.

De cliëntenraad heeft inspraak gehad in het nieuwe digitaal aangeboden patiënttevredenheidsonderzoek en was betrokken bij de digitalisering van de kwaliteit van leven vragenlijsten voor patiënten met prostaatkanker middels Noona. Vanwege de coronamaatregelen zijn ook de cliëntenraadsvergaderingen grotendeels digitaal gehouden. Ook in 2020 heeft de cliëntenraad kritisch gekeken naar punten die patiënten in het patiënttevredenheidsonderzoek hebben aangegeven, hieruit zijn geen duidelijke verbeterpunten gekomen. Door de raad van bestuur is de cliëntenraad op de hoogte gebracht over het toekomstplan voor 2021-2024 en de strategische koers. De cliëntenraad heeft opgemerkt dat het ZRTI adequaat is omgegaan met de coronamaatregelen.

Vergaderingen:

 • 7 onderlinge vergaderingen
 • 4 vergaderingen met de raad van bestuur
 • 1 vergadering met de raad van bestuur en een delegatie van de raad van toezicht
 • 1 informeel overlegg met een vertegenwoordiging van de ondernemingsraad
 • 1 informeel overleg met de Medisch Fysische Staf
   

Advies uitgebracht over:

 • Jaarrekening ZRTI 2019 (positief advies)
 • Benoeming raad van bestuur ZRTI (positief advies)
 • Het functieprofiel voor de klachtenfunctionaris voor patiënten (positief advies)
 • Begroting en jaarplan ZRTI 2021 (positief advies)
   

Andere belangrijke onderwerpen:

 • Kwaliteitsindicatoren: resultaten en analyse van patiënttevredenheid, incidentmeldingen en wachttijden
 • Scholing in het kader van de WMCZ 2018
 • Toekomstvisie ZRTI

De cliëntenraad dankt alle medewerkers van het ZRTI voor de gegeven informatie bij vragen, de ondersteuning en open houding van de raad van bestuur.


Samenstelling cliëntenraad op 31 december 2020:

Naam Functie Lidmaatschap
Dhr. A. de Jong Voorzitter

Sinds juni 2014
Einde 2e zittingsperiode juni 2021

Dhr. H.J. van Geffen Lid

Sinds oktober 2015
Einde 2e zittingsperiode oktober 2022

Mevr. M. de Vos Lid

Sinds oktober 2016
Herbenoemd per oktober 2019

Dhr. C. Rus-Hartland Lid Sinds november 2017
Mevr. C. Robbeson Lid Sinds januari 2019
Dhr. E. Stallaert Lid Sinds januari 2019
Dhr. N.C.J.C. Koolen Lid Sinds november 2020
Mevr. I.S.J. Koopman Lid Sinds november 2020