Raad van bestuur

Per 1 januari 2020 zijn Kees Griep en Peter Jongens, na een periode van waarneming, benoemd tot raad van bestuur van het ZRTI. Samen vervullen zij 1 FTE raad van bestuur. Kees Griep werkt daarnaast als radiotherapeut-oncoloog en Peter Jongens vervult de functie van manager vastgoed.

Het ZRTI omarmt de zeven principes van de Governancecode Zorg: goede zorg, waarden en normen, invloed van belanghebbenden, inrichting governance, goed bestuur, verantwoord toezicht en continue ontwikkeling. De code is zo opgezet ‘dat hij stimuleert tot reflectie op en het gesprek over het functioneren van bestuurders en toezichthouders en hun onderlinge verhouding, in de overtuiging dat de code pas in die dynamiek echt tot leven komt’. De toepassing hiervan komt tot uiting in de wijze waarop de raad van bestuur en raad van toezicht hun rol vervullen in samenwerking met de cliëntenraad, de ondernemingsraad en de medisch fysische staf. Taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in statuten en reglementen.

Samenstelling en nevenfuncties raad van bestuur 2021:

Naam Functie Relevante nevenfuncties
dhr. P. Jongens MHA

Raad van bestuur (vanaf 01-01-2020)
Manager vastgoed (vanaf 01-01-2020)

  • Raad van bestuur Stichting Vrienden van het ZRTI
    (vanaf 01-01-2020)
  • Auditor Qualicor Europe
  • Auditor NVMBR
  • Lid algemeen bestuur EMBRAZE
dhr. C. Griep Raad van bestuur (vanaf 01-01-2020)
Radiotherapeut-oncoloog
  • Raad van bestuur Stichting Vrienden van het ZRTI
    (vanaf 01-01-2020)