Raad van bestuur

De toepassing van de Governancecode Zorg komt onder andere tot uiting in de wijze waarop de raad van bestuur en raad van toezicht hun rol vervullen in samenwerking met de cliëntenraad, de ondernemingsraad en de medisch fysische staf. Taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in statuten en reglementen.

Samenstelling en nevenfuncties raad van bestuur 2022:

Naam

Functie

Relevante nevenfuncties

dhr. P. Jongens MHA

 

Raad van bestuur

Manager vastgoed

  • Raad van Bestuur Stichting Vrienden van het ZRTI
  • Auditor Qualicor Europe
  • Auditor NVMBR
  • Lid algemeen bestuur EMBRAZE

 

 

dhr. C. Griep

 

Raad van bestuur

Radiotherapeut-oncoloog 

  • Raad van Bestuur Stichting Vrienden van het ZRTI