Raad van bestuur

Het ZRTI omarmt de zeven principes van de Governancecode Zorg: goede zorg, waarden en normen, invloed van belanghebbenden, inrichting governance, goed bestuur, verantwoord toezicht en continue ontwikkeling. De toepassing hiervan komt onder andere tot uiting in de wijze waarop de raad van bestuur en raad van toezicht hun rol vervullen in samenwerking met de cliëntenraad, de ondernemingsraad en de medisch fysische staf. Taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in statuten en reglementen.

In 2023 is de raad van bestuur nauw betrokken bij de werving en selectie van drie nieuwe leden van de raad van toezicht. Meer hierover vindt u in het jaarverslag van de raad van toezicht.

Samenstelling en nevenfuncties raad van bestuur 2023

Naam

Functie

Relevante nevenfuncties

dhr. P. Jongens MHA

 

Raad van bestuur
Manager vastgoed

  • Raad van Bestuur Stichting Vrienden van het ZRTI
  • Auditor Qualicor Europe
  • Auditor NVMBR
  • Lid algemeen bestuur EMBRAZE

dhr. C. Griep

 

Raad van bestuur
Radiotherapeut-oncoloog 

  • Raad van Bestuur Stichting Vrienden van het ZRTI