Raad van bestuur

In juli 2019 is Tanja Snijders-de Vos na tien jaar teruggetreden als directeur/bestuurder van het ZRTI. Onder haar leiding heeft het ZRTI zich ontwikkeld tot een professioneel, zelfstandig radiotherapeutisch instituut met een vestiging in Vlissingen en sinds 2014 ook in Roosendaal. Vanaf 22 juli tot eind december 2019 is de bestuurlijke functie waargenomen door Peter Jongens, manager paramedici, en Kees Griep, radiotherapeut-oncoloog. De raad van toezicht heeft die periode benut om zich, rekening houdend met toekomstige vraagstukken van het ZRTI, te beraden op geschikte bestuursstructuur. Zie het verslag van de raad van toezicht.

Het ZRTI omarmt de zeven principes van de Governancecode Zorg: goede zorg, waarden en normen, invloed van belanghebbenden, inrichting governance, goed bestuur, verantwoord toezicht en continue ontwikkeling. De code is zo opgezet ‘dat hij stimuleert tot reflectie op en het gesprek over het functioneren van bestuurders en toezichthouders en hun onderlinge verhouding, in de overtuiging dat de code pas in die dynamiek echt tot leven komt’. De toepassing hiervan komt tot uiting in de wijze waarop de raad van bestuur en raad van toezicht hun rol vervullen in samenwerking met de cliëntenraad, de ondernemingsraad en de medisch fysische staf. Taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in statuten en reglementen.

Samenstelling en nevenfuncties raad van bestuur:

Naam Functie Relevante nevenfuncties
dhr. P. Jongens

Raad van bestuur a.i.
(22-07-2019 t/m 31-12-2019)
Raad van bestuur (vanaf 01-01-2020)
Manager paramedici (t/m 31-12-2019)

 • Raad van bestuur a.i. Stichting Vrienden van het ZRTI
  (22-07-2019 t/m 31-12-2019)
 • Raad van bestuur Stichting Vrienden van het ZRTI (vanaf 01-01-2020)
dhr. C. Griep Raad van bestuur a.i. (22-07-2019 t/m 31-12-2019)
Raad van bestuur (vanaf 01-01-2020)
Radiotherapeut-oncoloog
 • Raad van bestuur a.i. Stichting Vrienden van het ZRTI
  (22-07-2019 t/m 31-12-2019)
 • Raad van bestuur Stichting Vrienden van het ZRTI (vanaf 01-01-2020)

drs. T.A. Snijders-de Vos MPA

Raad van bestuur (tot 20-07-2019)

 • Raad van bestuur Stichting Vrienden van het ZRTI (tot 20-07-2019)
 • Vicevoorzitter raad van commissarissen L’Escaut Woonservice Vlissingen
 • Lid raad van toezicht Juvent
 • Lid raad van advies Academie Zorg & Welzijn Hogeschool Zeeland