Slim, stabiel en safe georganiseerd

We kunnen onze ambities alleen bereiken als we onze mensen, middelen en tijd doelmatig en efficiënt inzetten en als ondersteunende processen van goede kwaliteit zijn. Zo creëren we ruimte om te werken aan innovatie en kunnen we blijven doen waar we goed in zijn: de patiënt omringen met aandacht en de zorg afstemmen op de individuele patiënt.

In 2020 hebben we diverse doelen gerealiseerd in de ondersteunende diensten. In hoofdstuk 5 wordt dieper in gegaan op de financiële kant. In deze paragraaf staan we stil bij ICT, informatiebeveiliging en ons kwaliteitsmanagementsysteem.

Belangrijke ontwikkelingen en resultaten in 2020:  

 • IT-transitie - de basis voor verdere digitalisering

  Zonder informatietechnologie (IT) kunnen we geen patiënten behandelen. Alle processen, van aanmelding tot en met de uitvoering van een behandeling, zijn afhankelijk van goed functionerende computersystemen en dataverbindingen. In het afgelopen jaar hebben we ingezet op het verstevigen van de basis. De infrastructuur moest vernieuwd worden. Hardware is vervangen en er is hard gewerkt aan de update van de virtuele desktop, servers en bijbehorende software. Begin 2021 ronden we dat traject af waarmee de basis is gelegd voor verdere digitalisering in de komende jaren.  
   

 • Informatiebeveiliging - op naar een NEN 7510 certificering

  In 2020 heeft een werkgroep zich gebogen over de eisen die een NEN7510 certificering aan een organisatie stelt. We hebben daarvoor de hulp ingeroepen van KAM consultants. Samen met de werkgroep hebben zij in het afgelopen jaar veel voorwerk verricht zodat het ZRTI voldoet aan de gestelde eisen rond informatiebeveiliging. Naast een plan om te voldoen aan de inhoudelijke vereisten is ook een intern communicatieplan opgesteld om medewerkers mee te nemen in de voorbereidingen. In 2021 worden er intern audits uitgevoerd en in het laatste kwartaal vindt de externe audit plaats.
   

 • Een geaccrediteerd kwaliteits- en veiligheidsmanagementsysteem

  We sluiten het hoofdstuk van de behaalde resultaten in 2020 af met de kers op de taart: het behalen van de accreditatie Qmentum Global. In maart van het afgelopen jaar werden we bezocht door een auditteam van het toenmalige NIAZ. Inmiddels hebben ze een nieuwe naam: Qualicor Europe. Voor de getoetste normen maakt dat niet uit: het ZRTI heeft met vlag en wimpel de audit doorstaan met slechts twee verbeterpunten. We zijn er trots op dat de auditoren hebben ervaren dat kwaliteitsdenken en de verbetermentaliteit tot in de haarvaten van onze medewerkers is doorgedrongen. Een stevige basis om onze kwaliteit van zorg verder op voort te bouwen.