Slim, stabiel en safe georganiseerd

We willen ervoor zorgen dat we financieel stabiel zijn en blijven, dat onze huisvesting comfortabel is, dat onze ICT uitstekend werkt en dat PR en communicatie op de juiste momenten ingezet worden.

We zijn niet van hypes zoals lean & mean, maar hebben het liever over lean & meaningful: zo min mogelijk verspilling, zoveel mogelijk betekenis. Zodat medewerkers alle tijd en aandacht die ze hebben aan de patiënten kunnen besteden.

Belangrijke ontwikkelingen en resultaten in 2018:  

 • De software voor de planning en aansturing van de bestralingstoestellen is geüpgraded naar de nieuwste versie waardoor we meer state-of-the-art technieken voor planning en bestraling kunnen gaan gebruiken.  
   
 • Er is een start gemaakt met de herijking van het ICT-beleid zodat we de komende jaren de ontwikkeling en uitvoering van het ICT-beleid – ICT is de ruggengraat van alles wat we doen – doordacht kunnen ontwikkelen en onderhouden.
   
 • Er zijn voorbereidingen getroffen voor de ontwikkeling van een patiëntenportaal waardoor we in 2019 onze patiënten nog beter kunnen voorzien van specifieke informatie over hun behandeling en de zorg die wij leveren.
   
 • Zorgmail is in gebruik genomen waardoor we via een beveiligde verbinding privacygevoelige gegevens kunnen uitwisselen met andere zorgverleners en patiënten.  
    
 • We hebben maatregelen getroffen om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming waardoor we privacy van patiënten en medewerkers kunnen waarborgen.  
   
 • Er is doorlopend aandacht besteed aan kwaliteit en veiligheid in de vorm van onder meer interne audits, prospectieve risicoanalyses, en het melden en analyseren van (bijna) incidenten waardoor we onszelf alert houden en blijven verbeteren.
    
 • Er is een nieuw kostprijsmodel ontwikkeld en ingevoerd zodat we een goed inzicht hebben in de kostprijzen van onze behandelingen en scherpe tarieven kunnen aanbieden aan de zorgverzekeraars.

In 2019 willen we ons onder meer richten op de implementatie van het patiëntenportaal; de voorbereiding op de externe audits door NIAZ (kwaliteit) en NEN (informatiebeveiliging) in 2020; de implementatie van een business intelligence tool voor onder meer het automatisch genereren van de managementrapportage; en het vernieuwen en oefenen van het calamiteitenplan.

Kerncijfers-kwaliteit.png