Kernactiviteiten

Kernactiviteiten

Kernactiviteiten

De kernactiviteit van het ZRTI is radiotherapie, ook wel bestraling genoemd. We willen deze behandelvorm toegankelijk en bereikbaar houden voor patiënten met kanker in ons werkgebied.

We richten ons vooral op palliatieve behandeling en op curatieve behandeling van de vier meest voorkomende kankersoorten:

  • Borstkanker
  • Longkanker
  • Prostaatkanker
  • Slokdarm- en endeldarmkanker   (gastro-intestinale tumoren) 

Daarnaast behandelen we patiënten met tumoren in blaas, bot, hoofd, huid, geslachtsorganen, lymfeklieren en weke delen. We maken daarbij gebruik van de nieuwste bestralingstechnieken. Bijvoorbeeld stereotactische bestraling van de longen en hersenen en de breath hold-techniek voor bestraling van de borst. 

Voor bestraling van andere tumorsoorten verwijzen wij patiënten in goed overleg door naar andere gespecialiseerde centra. Voor protonentherapie, inwendige bestraling of intra-operatieve radiotherapie werken wij eveneens samen met andere centra. 

infographic p6 2019.jpg