Kernactiviteiten

Kernactiviteiten

Kernactiviteiten

De kernactiviteit van het ZRTI is radiotherapie, ook wel bestraling genoemd. We willen deze behandelvorm toegankelijk en bereikbaar houden voor patiënten met kanker in ons werkgebied.

We richten ons vooral op palliatieve behandeling en op curatieve behandeling van de vier meest voorkomende kankersoorten:

  • Borstkanker
  • Longkanker
  • Prostaatkanker
  • Colorectale kanker 

Daarnaast behandelen we patiënten met tumoren in blaas, bot, centraal zenuwstelsel, huid, geslachtsorganen, lymfeklieren en weke delen. We maken daarbij gebruik van de nieuwste bestralingstechnieken.

Voor bestraling van andere tumorsoorten verwijzen wij patiënten in goed overleg door naar andere gespecialiseerde centra. Voor protonentherapie, inwendige bestraling of intra-operatieve radiotherapie werken wij eveneens samen met andere centra.

ZRTI21149669 Jaarverslag 2020 Kerncijfers 2020.jpg