Hoogwaardige radiotherapie

Wanneer iemand te maken krijgt met kanker is alleen de beste behandeling goed genoeg. Onze medewerkers kunnen alleen de beste radiotherapie bieden wanneer zij de beschikking hebben over de beste apparatuur. Daarom houden we alle ontwikkelingen binnen ons vakgebied nauwlettend in de gaten, zodat we onze patiënten zo snel mogelijk kunnen helpen met nieuwe technieken die waardevol zijn.

Belangrijke ontwikkelingen en resultaten in 2019:  

 

Samenstelling medisch fysische staf op 31 december 2019:

Naam Functie
Dhr. ir. N.A.M. van Bree Klinisch fysicus
Mevr. P.J.A.M. Brouwers Radiotherapeut-oncoloog
Mevr. ir. F.M.F.C. Claassen Klinisch fysicus
Mevr. dr. V.L.M.A. Coen Radiotherapeut-oncoloog
Dhr. M.F.H. Dielwart Radiotherapeut-oncoloog
Mevr. C.M.J. van Gestel Radiotherapeut-oncoloog
Dhr. C. Griep Radiotherapeut-oncoloog, voorzitter stafbestuur
Mevr. dr. M.G.A. van Hinsberg Klinisch fysicus, vicevoorzitter stafbestuur ad interim
Mevr. I.M.L. Jacobs Radiotherapeut-oncoloog
Mevr. D.A.T. van Kampen Radiotherapeut-oncoloog, secretaris stafbestuur
Mevr. M.F.E. de Kroon Radiotherapeut-oncoloog
Dhr. dr. M. de Langen Klinisch fysicus
Mevr. dr. L.R. van Veelen Radiotherapeut-oncoloog
Mevr. B.V.A. Wachters Radiotherapeut-oncoloog, medisch manager, voorzitter stafbestuur ad interim


 

 • Aantal bestralingsmomenten prostaatkanker verlaagd

  Voor de behandeling van prostaatkanker hebben we sinds oktober 2019 een nieuw behandelschema in gebruik genomen. Dit schema schrijft 20 bestralingssessies van 3 Gy voor in plaats van het conventionele schema van 39 sessies van 2 Gy. De patiënten die voor dit hypofractioneringschema in aanmerking komen, krijgen dus per keer iets meer straling en hoeven minder vaak naar het ZRTI te komen. De dosiscriteria voor de kritieke organen zijn aangepast aan de verhoogde dagdosis. Het nieuwe schema wordt volgens de simultaneous integrated boost-methode uitgevoerd. Dit houdt in dat er verschillende dosisniveaus in hetzelfde bestralingsplan zitten en dat elke bestralingssessie hetzelfde is. Bij de conventionele methode bestaat uit drie opeenvolgende bestralingsseries met drie verschillende doelgebieden. Het nieuwe schema is gebaseerd op landelijke richtlijnen. Uit onderzoek is gebleken dat de bijwerkingen als gevolg van het nieuwe behandelschema niet anders zijn dan de bijwerkingen als gevolg van het conventionele schema.
   

 • Uitkomstregistratie prostaat

  In het ZRTI meten we diverse kwaliteitsindicatoren. Veelal zijn dat procesindicatoren, zoals wacht- en doorlooptijden, aanmeldingen, en incidentmeldingen. Deze indicatoren zeggen echter niets over het behandelresultaat. Als ZRTI willen we juist daarin ook inzicht verkrijgen. De eerste stappen daarvoor hebben we eind 2019 gezet. Voor patiënten met prostaatkanker is een vragenlijst opgesteld, gebaseerd op een reeds bestaand en in Nederland gebruikt Kwaliteit-van-leven-formulier. Het logistieke proces rondom het invullen van de vragenlijsten is ingericht en vanaf oktober delen we de vragenlijst uit aan patiënten die een lange bestralingsserie krijgen. In totaal krijgen zij vijf vragenlijsten. De eerste vragenlijst vult de patiënt in voorafgaand aan de bestralingsserie en de laatste een jaar na de bestralingsserie. In de vragenlijst wordt gevraagd naar klachten of problemen die de patiënten ervaren op het gebied van plassen, ontlasting en seksuele functies. Op die manier krijgen we een beeld van bijwerkingen en andere problemen die de patiënten ervaren. Vervolgstappen zijn de analyse van de gegevens en het inzichtelijk maken van de behandelresultaten met behulp van de software-oplossing Noona.
   

 • Rapidplan

  Na een intensieve testperiode hebben we begin 2019 RapidPlan in gebruik genomen. RapidPlan kan modellen bouwen op basis van een grote hoeveelheid eerder gemaakte bestralingsplannen van patiënten. Op basis van het te bestralen gebied en de kritieke gezonde organen die eromheen liggen, doet de software volautomatisch een voorstel voor een bestralingsplan voor de individuele nieuwe patiënt. Daarmee is RapidPlan de eerste echte toepassing van machine learning (kunstmatige intelligentie) binnen het ZRTI. Elk voorstel dat RapidPlan maakt wordt uiteraard door deskundige medewerkers gecontroleerd en waar nodig aangepast. RapidPlan levert de volgende voordelen: consistentere plannen, hogere kwaliteit van de bestraling, en tijdwinst in het voorbereidingsproces. RapidPlan wordt vooralsnog alleen ingezet voor prostaatpatiënten.