Hoogwaardige radiotherapie

Wanneer iemand te maken krijgt met kanker is alleen de beste behandeling goed genoeg. Onze medewerkers kunnen alleen de beste radiotherapie bieden wanneer zij de beschikking hebben over de beste apparatuur. Daarom houden we alle ontwikkelingen binnen ons vakgebied nauwlettend in de gaten, zodat we onze patiënten zo snel mogelijk kunnen helpen met nieuwe technieken die zich als waardevol bewezen hebben.

Belangrijke ontwikkelingen en resultaten in 2020:  

 • Stereotactische bestraling van wervels

  In 2020 hebben we een nieuwe techniek geïntroduceerd zodat patiënten in Zeeland, West-Brabant en de Zuid-Hollandse eilanden hiervoor minder ver hoeven te reizen. We bestralen uitzaaiingen in de wervel op deze manier heel nauwkeurig met een hoge dosis. Door nog nauwkeuriger te bestralen komt er zo min mogelijk straling in omliggend weefsel terecht. Patiënten hoeven gemiddeld minder fracties te ontvangen. Daarbij is de kans op bijwerkingen minder. Stereotactische bestraling van kleine longtumoren, uitzaaiingen in de longen of hersenen werden bij ons al aangeboden.
   

 • Doorontwikkeling RapidPlan

  In 2019 hebben we RapidPlan in gebruik genomen. Met deze toepassing van kunstmatige intelligentie kan op basis van gegevens uit eerder gemaakte bestralingsplannen een bestralingsplan voor een individuele patiënt automatisch opgesteld worden. Tot op heden wordt RapidPlan alleen nog ingezet voor prostaatbestralingen. In 2020 hebben we een literatuurstudie verricht naar de vraag in hoeverre RapidPlan ons de komende jaren verder kan ondersteunen op het gebied van automatische dosisplanning. Als resultaat van onder andere deze studie implementeren we in 2021 RapidPlan voor blaas- en rectumcarcinoom evenals voor de SIB*-techniek bij prostaatcarcinoom. (*Simultaneous Integrated Boost – wanneer een extra dosis op een deel van het te bestralen gebied wordt gegeven, tegelijkertijd met de bestraling van het gehele gebied.)
   

 • Online adaptieve radiotherapie

  Een van de belangrijkste ontwikkelingen binnen de radiotherapie op dit moment is dat de behandeling steeds nauwkeuriger uitgevoerd kan worden door aanpassingen te doen op basis van de anatomie van de patiënt: online adaptieve radiotherapie (OART). Het bestralingsplan wordt op het bestralingstoestel aangepast aan de daadwerkelijke anatomische situatie van een patiënt. Denk bijvoorbeeld aan de mate van blaasvulling. Een goede manier om de behandeling nóg meer op maat te bieden.

  Binnen het ZRTI passen we nu al een vorm van adaptieve radiotherapie toe. Dat doen we door bij blaascarcinoom vooraf een aantal plannen te maken en op het moment van bestraling het plan te kiezen dat op dat moment het beste bij de anatomische situatie van de patiënt past. We passen de online variant nog niet toe. De doorontwikkeling van OART binnen het ZRTI heeft de komende jaren onze prioriteit. In 2020 hebben we binnen de Medisch Fysische Staf nagedacht over de wijze waarop we dat kunnen doen en welke apparatuur daartoe benodigd is. Online adaptieve radiotherapie heeft grote impact op de processen, het personeel en de financiën van de organisatie. In 2021 werken we hiervoor een plan uit, wat ook gerelateerd wordt aan de strategische koers 2035.
   

 

Samenstelling medisch fysische staf op 31 december 2020:

Naam Functie
Mevr. P.J.A.M. Brouwers Radiotherapeut-oncoloog, lid stafbestuur
Mevr. ir. F.M.F.C. Claassen Klinisch fysicus, vicevoorzitter stafbestuur
Mevr. dr. V.L.M.A. Coen Radiotherapeut-oncoloog
Dhr. M.F.H. Dielwart Radiotherapeut-oncoloog
Mevr. C.M.J. van Gestel Radiotherapeut-oncoloog
Dhr. C. Griep Radiotherapeut-oncoloog, raad van bestuur
Mevr. dr. M.G.A. van Hinsberg Klinisch fysicus
Mevr. I.M.L. Jacobs Radiotherapeut-oncoloog
Mevr. D.A.T. van Kampen Radiotherapeut-oncoloog, voorzitter stafbestuur
Mevr. M.F.E. de Kroon Radiotherapeut-oncoloog
Dhr. dr. M. de Langen Klinisch fysicus
Mevr. M.M. Leseman - Hoogenboom Radiotherapeut-oncoloog
Mevr. dr. L.R. van Veelen Radiotherapeut-oncoloog
Mevr. ir. C.A.J.M. Vugts Klinisch fysicus
Mevr. B.V.A. Wachters Radiotherapeut-oncoloog, medisch manager