Hoogwaardige radiotherapie

Wanneer iemand te maken krijgt met kanker is alleen de beste behandeling goed genoeg. Onze medewerkers kunnen alleen de beste radiotherapie bieden wanneer zij de beschikking hebben over de beste apparatuur. Daarom houden we alle ontwikkelingen binnen ons vakgebied nauwlettend in de gaten, zodat we onze patiënten zo snel mogelijk kunnen helpen met nieuwe technieken die waardevol zijn.

Belangrijke ontwikkelingen en resultaten in 2018:  

 • De toepassing van de (hybride) RapidArc-techniek is uitgebreid waardoor we patiënten met borstkanker, slokdarmkanker en longkanker en patiënten die palliatief behandeld worden nog nauwkeuriger kunnen bestralen. 
   
 • De Plan of the day-techniek is ingevoerd waardoor we voor patiënten met blaaskanker de kans op bijwerkingen hebben verkleind.
   
 • XDS-software is geïnstalleerd waardoor we op termijn rechtstreeks digitale beelden kunnen uitwisselen met onze samenwerkingspartners. 
   
 • Leden van de Medisch Fysische Staf hebben actief deelgenomen aan de landelijke werkgroep protonen en zijn bekend met de landelijke indicatiecriteria zodat we kunnen samenwerken met de nieuwe protonencentra in Nederland. 
   
 • Medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundigen zijn getraind in het gebruiken en interpreteren van ConeBeam CT’s zodat ze de positioneringsbeelden tijdens de behandeling van de patiënt beter kunnen interpreteren.  
   
 • Er is een plan gemaakt voor het automatiseren van dosisplanningen zodat we volgend jaar gemakkelijker en nog nauwkeuriger bestralingsplannen kunnen maken. 
   
 • Er is deelgenomen aan wetenschappelijke studies waarmee we een bijdrage hebben geleverd aan onderzoek naar de effecten van behandelingen: BRASA, LPRO-02, POLDER1, PORTEC-4a, PROBACH, en TESAR. 
   
 • Er zijn verkenningen uitgevoerd op het gebied van uitkomstregistratie zodat we in de toekomst de resultaten van onze behandelingen zichtbaar kunnen maken.
   

In 2019 willen we ons onder meer richten op hypofractionatie voor prostaatbehandelingen (minder bestralingen maar per keer een hogere dosis); partial breast-bestraling (precisiebestraling van een deel van de borst); stereotaxie (precisiebehandeling met smalle stralingsbundels met een hoge dosis) van uitgezaaide tumoren in de botten; uitwisseling van o.a. MRI- en CT-beelden met het Bravis Ziekenhuis en Van Weel Bethesda Ziekenhuis via XDS; en het invoeren van een veiligheidssysteem waarmee patiënten zelf het bestralingstoestel kunnen vrijgeven na controle van hun identiteit.