Strategische koers

In 2021 formuleerden we onze strategische koers tot 2035. Deze koers vormt de basis voor de komende jaren en de jaarplannen en bestaat uit de volgende uitgangspunten:

  • Behoud van radiotherapie in Zuidwest-Nederland.
  • We handhaven ons huidige verzorgingsgebied en werken vanuit twee locaties.
  • We willen blijven fungeren als volwaardig onderdeel van oncologische ketens in de regio.
  • We blijven zorg met aandacht bieden, dichtbij de patiënt. We verwijzen de patiënt naar instituten buiten de regio als dat nodig is voor de juiste zorg voor de patiënt.
  • We blijven functioneren als zelfstandig instituut.

In dit bestuursverslag passeren verschillende strategische thema’s de revue, zoals de nieuwbouwplannen in Roosendaal, de aanschaf van een Ethos en inzet op adaptieve radiotherapie en de implementatie van ons nieuwe EPD. We beschrijven deze resultaten aan de hand van de pijlers uit ons toekomstplan: hoogwaardige radiotherapie, menselijke maat, betrouwbare samenwerkingspartner, aantrekkelijke werkgever en slim, stabiel & safe georganiseerd.

 

"Goede voorlichting, prettige omgeving. Medewerkers hebben, niemand uitgezonderd, aandacht voor je als mens. Nazorg werd aangeboden en geeft een veilig gevoel." - Patiënt ZRTI