Menselijke maat

Wanneer iemand de diagnose kanker krijgt, staat zijn of haar wereld op z’n kop. Bij het ZRTI begrijpen we dat. We hebben oog voor de mens achter de patiënt en kijken verder dan onze dagelijkse zorgverlening. Onze locaties zijn bijvoorbeeld zo ingericht dat het rustige, prettige ruimtes zijn waar mensen in een ontspannen sfeer worden ontvangen. En heeft een patiënt vragen? Dan staan onze toegewijde medewerkers klaar om die te beantwoorden. In deze paragraaf vermelden we een aantal resultaten dat we in 2021 behaald hebben op het gebied van menselijke maat.

Belangrijke ontwikkelingen en resultaten in 2021: 

  • Informatievoorziening patiënten

    We hechten veel waarde aan een goede informatievoorziening van onze patiënten. De diagnose kanker brengt veel teweeg, evenals de verschillende behandelingen die volgen. Heldere informatie kan helpen om gerust te stellen en onduidelijkheden en onzekerheden weg te nemen. In 2020 vernieuwden we onze voorlichtingsbrochure volledig. In 2021 ontwikkelden we een nieuwe brochure voor de nazorg bij borstkankerpatiënten. In 2022 ontwikkelen we ook voor andere patiëntcategorieën nazorgbrochures. We hadden in 2021 gepland de huidige voorlichtingsfilms te vernieuwen. Dit is uitgesteld naar het nieuwe jaar.
     

  • In gesprek met patiënten

    Vanuit het ZRTI voeren we al vele jaren doorlopend een patiënttevredenheidsonderzoek uit. In 2020 digitaliseerden we dat onderzoek en dit is afgelopen jaar naar tevredenheid verlopen en uitgevoerd. We kunnen de applicatie ook gebruiken om aparte vragenlijsten over een specifiek onderwerp aan een groep patiënten te sturen. Dit hebben we in 2021 gedaan in het kader van wensen voor een patiëntportaal. In 2022 zetten we dit in voor de voorlichtingsfilm. Om met patiënten af en toe dieper in te kunnen gaan op een bepaald onderwerp, zijn we in 2021 gestart met het voeren van panelgesprekken. Samen met de cliëntenraad voerden we twee gesprekken, met als onderwerp ‘nazorgbrochure’ en ‘zelfregie’. Het waren plezierige en waardevolle gesprekken. We willen dit enkele keren per jaar blijven doen.