Menselijke maat

Wanneer iemand de diagnose kanker krijgt, staat zijn of haar wereld vaak op z’n kop. Bij het ZRTI begrijpen we dat. We hebben oog voor de mens achter de patiënt en kijken verder dan onze dagelijkse zorgverlening. Onze locaties zijn bijvoorbeeld zo ingericht dat het rustige, prettige ruimtes zijn waar mensen in een ontspannen sfeer worden ontvangen. En heeft een patiënt vragen? Dan staan onze toegewijde medewerkers klaar om die te beantwoorden.

Belangrijke ontwikkelingen en resultaten in 2019: 

 • Veel aandacht voor ex-patiënten met de ziekte van Hodgkin

  In oktober 2019 is het ZRTI gestart met de BETER-poli. Dit is een poli voor patiënten die in het verleden behandeld zijn voor de ziekte van Hodgkin, een zeldzame maar goed geneesbare soort van lymfeklierkanker. Door de steeds betere behandelingen genezen meer mensen van deze ziekte. Het is echter mogelijk dat de behandelingen jaren later problemen met de gezondheid veroorzaken, de zogenaamde late effecten. Hier geeft de BETER-poli gerichte zorg en informatie over. Tijdens het consult neemt de radiotherapeut-oncoloog een vaste vragenlijst met deze patiënten door. Hieruit volgt een screeningsadvies.  
   

 • ZRTI bij best scorende radiotherapie-instellingen

  Binnen het ZRTI meten we doorlopend de tevredenheid van onze patiënten. De gemiddelde scores zijn heel hoog. Ook in 2019 scoorden we gemiddeld weer een mooie 9,0. Daarnaast namen we deel aan een landelijk tevredenheidsonderzoek onder patiënten van radiotherapie-instellingen, want het is zeer zinvol om na te gaan hoe je het doet ten opzichte van anderen. In totaal deden 15 instellingen hieraan mee. Met een eindcijfer van 9,44 behoort het ZRTI, net als bij de vorige meting in 2013, tot de best scorende instellingen van het land. Daar zijn we erg trots op. De resultaten toonden ook punten waarop het ZRTI zich nog verder kan verbeteren, zoals informatievoorziening op maat voor met name de jongere patiënten. Dat biedt ons mooie aanknopingspunten voor het optimaliseren van onze zorg- en dienstverlening. Samen met de cliëntenraad en door middel van panelgesprekken met patiënten willen we ons daarin verder verdiepen.
   

 • Actief samenwerken met de patiënt

  Patiëntparticipatie is heel vanzelfsprekend in het ZRTI. Medewerkers doen zo veel in samenspraak met de patiënt dat we onszelf er bijna niet van bewust zijn. Enkele voorbeelden: samen beslissen om wel of niet te behandelen, met een patiënt die in een rolstoel zit afspreken hoe hij/zij het beste geholpen kan worden bij het plaatsnemen op de behandeltafel, en navragen of de patiënt wilsverklaringen heeft en deze wensen vastleggen. In 2019 hebben we de al bestaande vormen van patiëntparticipatie binnen het ZRTI inzichtelijk gemaakt. Via de cliëntenraad en door het invullen van onze tevredenheidsvragenlijst kunnen patiënten invloed uitoefenen op het beleid van het ZRTI. In 2020 gaan we nog een stap verder door patiënten actief uit te nodigen om in panel mee te praten over een thema zoals patiëntenvoorlichting.