Menselijke maat

Wanneer iemand de diagnose kanker krijgt, staat zijn of haar wereld vaak op z’n kop. Bij het ZRTI begrijpen we dat. We hebben oog voor de mens achter de patiënt en kijken verder dan onze dagelijkse zorgverlening. Onze locaties zijn bijvoorbeeld zo ingericht dat het rustige, prettige ruimtes zijn waar mensen in een ontspannen sfeer worden ontvangen. En heeft een patiënt vragen? Dan staan onze toegewijde medewerkers klaar om die te beantwoorden.

Belangrijke ontwikkelingen en resultaten in 2020: 

 • Voorlichtingsbrochure vernieuwd

  We hechten veel waarde aan een goede informatievoorziening van onze patiënten. De diagnose kanker brengt veel teweeg evenals de soms verschillende behandelingen die volgen. Heldere informatie kan helpen om gerust te stellen en onduidelijkheden en onzekerheden weg te nemen. In het afgelopen jaar hebben we onze voorlichtingsbrochure geheel vernieuwd. Een multidisciplinair team van medewerkers heeft hier aan meegewerkt en leden van de cliëntenraad hebben meegelezen. Er ligt nu een mooie en duidelijke brochure.  
   

 • Digitaal meten van patiëntervaringen

  Al sinds jaar en dag meten wij de tevredenheid van onze patiënten. We willen immers doorlopend blijven verbeteren en staan open voor suggesties. In het afgelopen jaar hebben we een verbeterstap gezet in de manier waarop we meten. Niet alleen hebben we de vragenlijst gedigitaliseerd, ook hebben we de vragen meer geënt op ervaringen van patiënten. Ook hier heeft een multidisciplinair team van medewerkers meegedacht, versterkt door twee leden van de cliëntenraad. Na afronding van de pilot in het najaar van 2020 is de vernieuwde meting per 1 januari 2021 officieel van start gegaan. We zijn benieuwd naar de resultaten en evalueren uiteraard deze nieuwe meetmethode in het komende jaar.
   

 • Beeldbellen met patiënt

  Er leefde al langer de wens om te onderzoeken of bepaalde contacten tussen arts en patiënt ook via beeld vorm gegeven zouden kunnen worden. De Coronacrisis heeft dit proces versneld. Afgelopen jaar hebben we een beeldbelapplicatie aangeschaft waarmee op een veilige manier contact opgenomen kan worden met patiënten. We doen dit vooralsnog alleen voor controle-afspraken en indien de patiënt dit op prijs stelt.