Menselijke maat

Wanneer iemand de diagnose kanker krijgt, staat zijn of haar wereld vaak op z’n kop. Bij het ZRTI begrijpen we dat. We hebben oog voor de mens achter de patiënt en kijken verder dan onze dagelijkse zorgverlening. Onze locaties zijn bijvoorbeeld zo ingericht dat het rustige, prettige ruimtes zijn waar mensen in een ontspannen sfeer worden ontvangen. En heeft een patiënt vragen? Dan staan onze toegewijde medewerkers klaar om die te beantwoorden.

Belangrijke ontwikkelingen en resultaten in 2018: 

 • Het online aanmelden van patiënten via de website is vereenvoudigd en er zijn binnen het ZRTI afspraken gemaakt over de afhandeling hiervan waardoor we aanmeldingen sneller in behandeling kunnen nemen.  
   
 • Er is een gezamenlijke dagstart voor medewerkers ingevoerd om de ingeplande patiënten en eventuele knelpunten te bespreken waardoor we beter in staat zijn de behandeling van patiënten conform de ingeplande afspraken te laten verlopen.
   
 • De patiënttevredenheid is doorlopend gemeten en maandelijks geanalyseerd (gemiddeld cijfer 9,0) waardoor we in stand kunnen houden wat we goed doen en aanknopingspunten kunnen vinden voor verdere verbetering. 
   
 • Er is een nieuwe website gelanceerd waarop patiënten alle stappen van hun behandeling en antwoorden op veelgestelde vragen in begrijpelijke taal kunnen (na)lezen.  
   
 • De patiëntenruimtes van de locatie in Vlissingen zijn gerenoveerd waardoor we patiënten in een comfortabele en huiselijke omgeving kunnen ontvangen.  

In 2019 willen we ons onder meer richten op het vernieuwen van de voorlichtingsbrochure voor patiënten; het vergelijken van de patiënttevredenheid van het ZRTI met die van andere radiotherapeutische instituten; en het verder renoveren van de vestiging in Vlissingen.