Menselijke maat

Wanneer iemand de diagnose kanker krijgt, staat zijn of haar wereld op z’n kop. Bij het ZRTI begrijpen we dat. We hebben oog voor de mens achter de patiënt en kijken verder dan onze dagelijkse zorgverlening. Onze locaties zijn bijvoorbeeld zo ingericht dat het rustige, prettige ruimtes zijn waar mensen in een ontspannen sfeer worden ontvangen. En heeft een patiënt vragen? Dan staan onze toegewijde medewerkers klaar om die te beantwoorden. In deze paragraaf vermelden we een aantal voorbeelden van resultaten uit 2022 op het gebied van menselijke maat.

Belangrijke ontwikkelingen en resultaten in 2022: 

  • Informatievoorziening patiënten

    We hechten veel waarde aan een goede informatievoorziening van onze patiënten. De diagnose kanker brengt veel teweeg, evenals de verschillende behandelingen die volgen. Heldere informatie kan helpen om gerust te stellen en onduidelijkheden en onzekerheden weg te nemen. In 2021 ontwikkelden we in samenspraak met de cliëntenraad een nieuwe brochure voor de nazorg bij borstkankerpatiënten. In 2022 ontwikkelden we een nazorgbrochure voor prostaat patiënten. Deze brochure wordt in 2023 in gebruik genomen. In het afgelopen jaar hebben we nieuwe voorlichtingsfilms opgenomen, die we op onze website integreren in een voorlichtingsmodule. In deze module kunnen patiënten het hele proces digitaal doorlopen en daarbij informatie vinden over de specifieke onderdelen van het behandeltraject. De voorlichtingsmodule gaat in 2023 live op onze website.

  • In gesprek met patiënten

    Vanuit het ZRTI voeren we al vele jaren doorlopend een patiënttevredenheidsonderzoek uit. Vanaf 2021 meten we dit digitaal. Afgelopen jaar hebben we een analyse gemaakt van de resultaten van het eerste meetjaar. Het onderzoek verloopt naar tevredenheid en de uitkomsten zijn onverminderd goed. We kunnen de applicatie ook gebruiken om aparte vragenlijsten over een specifiek onderwerp aan een groep patiënten te sturen. Dit hebben we in 2022 gedaan in het kader van wensen voor de eerder genoemde voorlichtingsmodule. Om met patiënten af en toe dieper in te kunnen gaan op een bepaald onderwerp, zijn we sinds 2021 gestart met het voeren van panelgesprekken. Samen met de cliëntenraad voerden we in het afgelopen jaar weer twee gesprekken, waarin we de nazorgbrochure borstkanker evalueerden en met een aantal patiënten spraken over het thema “zelfregie”. Het waren plezierige en waardevolle gesprekken. We willen dit enkele keren per jaar blijven doen.