Stafbestuur

Het stafbestuur vertegenwoordigd de Medisch Fysische Staf van het ZRTI en is betrokken bij belangrijke beleidsontwikkelingen en strategische beslissingen.

De radiotherapeut-oncologen en klinisch fysici van het ZRTI zijn lid van de MFS. Het stafbestuur bestaat uit Fiere Claassen – Janssen (klinisch fysicus, voorzitter), Patricia Brouwers (radiotherapeut-oncoloog, vicevoorzitter) en Tilly Leseman (radiotherapeut-oncoloog, lid). Vanaf 1 november 2023 is Christa Gadellaa – van Hooijdonk (radiotherapeut-oncoloog) waarnemend lid in verband met zwangerschapsverlof van Patricia Brouwers vanaf 1 december 2023. Het stafbestuur is betrokken bij belangrijke beleidsontwikkelingen en strategische beslissingen. In 2023 heeft het stafbestuur twaalf keer met de raad van bestuur vergaderd over verschillende inhoudelijke thema’s. De belangrijkste onderwerpen waarbij het stafbestuur dit jaar betrokken is geweest, zijn:

  • Implementatie rondom het nieuw aangeschafte EPD (HiX, ChipSoft)
  • Implementatie rondom het nieuwe bestralingstoestel Opaal (Ethos, Varian) op locatie Vlissingen
  • Klinische vrijgaves:
    • Nieuw bestralingstoestel Opaal (Ethos, Varian) voor IGRT indicaties
    • Bestralingstoestel Opaal (Ethos, Varian) voor online adaptieve radiotherapie voor prostaatkankerpatiënten
    • Stereotaxie voor patiënten met 5 tot en met 10 hersenmetastasen

Daarnaast is er een aantal onderwerpen dat regulier terugkomt in de gesprekken met de raad van bestuur zoals de management- en financiële rapportages. Ook wordt de productiebegroting voor de zorgcontractering besproken, het jaarplan en de algehele begroting.

Het stafbestuur heeft in 2023 zes vergaderingen gehouden met de MFS, waarin onder andere terugkoppeling is gegeven over de overleggen tussen stafbestuur en de raad van bestuur. Ook levert de MFS onder andere input voor het jaarplan van het ZRTI.

Naar aanleiding van een training klinisch leiderschap in het najaar 2022, zijn er stappen gezet om rol- en taakverdeling van het stafbestuur, de MFS en de managers binnen het ZRTI te verduidelijken. Het stafbestuur komt sinds najaar 2023 wekelijks bijeen met de medisch manager en manager klinische fysica, om interactie tussen de gremia te vergroten. Om de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de gehele MFS te bevorderen, is er besloten om vanaf volgend jaar maandelijks bijeen te komen.

Voor 2024 verwacht het stafbestuur betrokken te worden bij een aantal grote trajecten, zoals de toekomstige nieuwbouw op locatie Roosendaal, de implementatie van de nieuwe CT scanner in Roosendaal, de verdere ontwikkelingen op het gebied van online adaptieve radiotherapie op de Ethos versneller en de keuze voor de vervanging van de versneller(s) op locatie Roosendaal.