Stafbestuur

Het stafbestuur vertegenwoordigd de Medisch Fysische Staf van het ZRTI en is betrokken bij belangrijke beleidsontwikkelingen en strategische beslissingen.

Het stafbestuur bestaat uit Fiere Claassen (klinisch fysicus, voorzitter), Patricia Brouwers (radiotherapeut-oncoloog, vicevoorzitter) en Tilly Leseman (radiotherapeut-oncoloog, lid). Het stafbestuur vertegenwoordigt de medisch fysische staf van het ZRTI en zij zijn betrokken bij belangrijke beleidsontwikkelingen en strategische beslissingen. In dit jaar heeft het stafbestuur 12 keer met de raad van bestuur om tafel gezeten om gevraagd en ongevraagd advies te geven. De belangrijkste onderwerpen waarbij het stafbestuur dit jaar betrokken is geweest, zijn:

  • Advies rondom de aanschaf van een nieuw EPD
  • Klinische vrijgaves: Nieuwe CT scanner Vlissingen, uitbreiding mamma Fast-Forward voor patiënten > 70jaar, extreme hypofractionering prostaat
  • Ontwikkelingen rondom de recent aangeschafte Ethos machine, waarmee adaptieve radiotherapie mogelijk gaat zijn

Daarnaast is er een aantal onderwerpen dat regulier terugkomt in de gesprekken met de raad van bestuur zoals de management- en financiële rapportages.

Ook heeft het stafbestuur 6 vergaderingen gehouden met de medisch fysische staf, waarin ze onder andere terugkoppeling hebben gegeven over de overleggen tussen stafbestuur en de raad van bestuur. Ook levert de medisch fysische staf input voor het jaarplan van het ZRTI.

Aankomend jaar verwacht het stafbestuur betrokken te worden bij een aantal grote trajecten, zoals de toekomstige nieuwbouw op locatie Roosendaal, de implementatie van het nieuwe EPD en de implementatie van adaptieve radiotherapie binnen het ZRTI.