Stafbestuur

Het stafbestuur vertegenwoordigd de Medisch Fysische Staf van het ZRTI en is betrokken bij belangrijke beleidsontwikkelingen en strategische beslissingen.

Het Stafbestuur bestaat uit Daphne van Kampen (Radiotherapeut-Oncoloog, voorzitter), Patricia Brouwers (Radiotherapeut-Oncoloog) en Fiere Claassen (Klinisch Fysicus). Als stafbestuur vertegenwoordigen zij de Medisch Fysische Staf van het ZRTI en zijn zij betrokken bij belangrijke beleidsontwikkelingen en strategische beslissingen. In dit jaar heeft het Stafbestuur 10 keer met de raad van bestuur om tafel gezeten om gevraagd en ongevraagd advies te geven. De belangrijkste onderwerpen waarbij het Stafbestuur dit jaar betrokken is geweest, zijn:

  • De strategische koers van het ZRTI 2035
  • Advies omtrent vervanging van apparatuur (CT en versneller), incl. advies omtrent online adaptieve radiotherapie binnen het ZRTI. 
  • Klinische vrijgaves: Multi-criteria optimalisatie, Mamma Fast-Forward, Stereotaxie ossale metastasen
  • Advies omtrent nieuwbouw ZRTI locatie Roosendaal
  • Evaluatie huidige EPD

Daarnaast is er een aantal onderwerpen dat regulier terugkomt in de gesprekken met de raad van bestuur zoals de financiële rapportages.

Ook heeft het Stafbestuur 5 vergaderingen gehad met de Medische Fysische Staf, waarin ze onder andere terugkoppeling hebben gegeven over de overleggen tussen stafbestuur en de raad van bestuur.

Om optimaal te kunnen functioneren als stafbestuur hebben de leden aan het einde van 2021 een cursus ‘Management voor Stafbesturen’ gevolgd. Dit gaf hen goede handvatten om de komende jaren nog beter te functioneren als stafbestuur.

Aankomend jaar verwacht het Stafbestuur betrokken te worden bij een aantal grote trajecten en besluiten, zoals de toekomstige nieuwbouw op locatie Roosendaal en het traject rondom een nieuw EPD. Daarnaast kijken zij erg uit naar de ontwikkelingen rondom adaptieve radiotherapie die in 2022 met behulp van de aangekochte Ethos machine mogelijk gaan zijn binnen het ZRTI.