Betrouwbare netwerkpartner

Een voorwaarde voor een goede kwaliteit van onze behandeling is een nauwe samenwerking met alle verwijzers. Bestraling is immers vaak maar één onderdeel van een behandeling, die daarnaast ook uit chemotherapie of een operatie kan bestaan. Door nog beter samen te werken met andere ziekenhuizen, maar ook met bijvoorbeeld huisartsen, tillen we de zorg naar een nog hoger niveau.

Belangrijke ontwikkelingen en resultaten in 2019: 

 • Kennisuitwisseling over partial breast irradiation

  In maart 2019 organiseerde de projectgroep partial breast irradiation van het ZRTI een bijeenkomst voor chirurgen uit de verwijzende ziekenhuizen en voor de eigen radiotherapeut-oncologen en klinische fysici ZRTI. Tijdens deze avond werd de bestralingstechniek toegelicht, evenals de indicatiestelling en het wetenschappelijk onderzoek waarop de nieuwe richtlijn is gebaseerd. Aan de hand van casuïstiek maakten we zichtbaar welke problemen zich kunnen voordoen bij het identificeren van het doelvolume. Dr. Petrousjka van den Tol, PhD (Amsterdam UMC, locatie VU mc) ging in op het samenspel tussen (oncoplastische) chirurgie en radiotherapie bij de behandeling van borstkanker. Want alleen met kennisuitwisseling en goede samenwerking in de keten kunnen we de patiënt de beste behandeling bieden.  
   

 • Gemakkelijk en veilig medische documenten delen

  XDS staat voor Cross-enterprise Document Sharing. Door dit technische integratieprofiel is het mogelijk om op een gestandaardiseerde en beveiligde wijze medische documenten en beelden tussen samenwerkende zorginstellingen te delen. Eind 2019 heeft het ZRTI de XDS-verbinding met het Bravis Ziekenhuis en Van Weel-Bethesda ziekenhuis in Dirksland functioneel in gebruik genomen. Hierdoor kunnen de verwijzers de medisch diagnostische beelden en bijbehorende verslagen van hun patiënten op veilige wijze verzenden naar het ZRTI. In 2020 worden de verbindingen tussen ADRZ en ZorgSaam en het ZRTI gerealiseerd. Het gebruik van XDS levert de volgende voordelen op:

  • Een veilig systeem om medische gegevens te transporteren;
  • Informatie is voor artsen snel beschikbaar;
  • Geen losse (onveilige) informatiedragers meer nodig;
  • Verminderde kans op gegevensverwisselingen.

   
 • Gezamenlijke bijscholing over slokdarmkanker

  In het kader van de samenwerking organiseren het ZRTI en het Oncologiecentrum Bravis gezamenlijke bijscholingen. In november 2019 was het onderwerp: de curatieve behandeling van de oesophagus-patiënt. Aan bod kwamen onderwerpen als chemoradiatie, bijwerkingen, voedingsproblematiek van patiënten, en psychosociale begeleiding. Er was een grote opkomst.