Blik op de toekomst en blik op het verleden

Ondanks COVID-19 hebben we onze blik in het afgelopen jaar ook weten te richten op de toekomst. Zo formuleerden we onze strategische koers en actualiseerden we ons strategisch HRM-beleid.

Voor de middellange termijn hebben we onze toekomst goed in het vizier. Dit legden we vast in ons toekomstplan 2021-2024. Binnen de radiotherapie doen zich echter ontwikkelingen voor in de techniek en apparatuur die veel invloed kunnen hebben op de langere termijn. Ook de ontwikkelingen op ICT-vlak vragen veel kennis en investeringen. Tel daarbij op dat twee van onze verwijzende ziekenhuizen in de komende 15 jaar verhuisplannen hebben, en de reden voor het uitstippelen van een strategische koers tot 2035 is duidelijk. In het najaar van 2020 startten we het traject met een multidisciplinair kernteam onder begeleiding van een extern bureau. We toetsten daarop begin 2021 de bevindingen en scenario’s aan interne en externe stakeholders. De hoofdlijnen van de strategische koers stelden we daarop vast en communiceerden we met onze medewerkers en een aantal belangrijke samenwerkingspartners.

De kern van onze strategische koers:

  • Uitgangspunt is behoud van radiotherapie in Zuidwest-Nederland.
  • We handhaven ons huidige verzorgingsgebied en werken vanuit twee locaties.
  • We willen blijven fungeren als volwaardig onderdeel van oncologische ketens in de regio.
  • We blijven zorg met aandacht bieden, dichtbij de patiënt. We verwijzen de patiënt naar instituten buiten de regio als dat nodig is voor de juiste zorg voor de patiënt.
  • We blijven functioneren als zelfstandig instituut.

In dit bestuursverslag passeren verschillende strategische thema’s de revue, zoals de nieuwbouwplannen in Roosendaal, de aanschaf van een ETHOS en de samenwerkingsovereenkomst met het Erasmus MC.

Blik op het verleden

We wierpen in 2021 niet alleen een blik op de toekomst. We stonden ook stil bij de 40-jarige geschiedenis van het ZRTI. Op 10 april 1981 werd het toenmalige Zeeuws Radio Therapeutisch Instituut in Vlissingen officieel geopend en werd later die maand de eerste patiënt bestraald. We zijn er trots op dat we ons in de afgelopen vier decennia, in nauwe samenwerking met de verwijzende ziekenhuizen, hebben weten te ontwikkelen tot een onmisbare pijler in de Zeeuwse zorg. In 2014 voegden we daar de tweede locatie in Roosendaal aan toe, waar we samen met het Oncologie Centrum van Bravis al veel patiënten behandeld hebben.

Lees meer op: https://www.zrti.nl/de-geschiedenis-van-het-zrti