Daphne Paardekooper-Schager

Physician Assistant

Interview

“Blijven werken aan de kwaliteit”

Daphne Paardekooper-Schager is physician assistant (PA) bij het ZRTI. ‘Bij het ZRTI willen we allemaal onze patiënten zo goed mogelijke zorg leveren. Daarom werken we voortdurend aan onze kwaliteit. En leggen de lat daarbij steeds hoger’.

Zijn alle voorraden op orde? Kloppen de werkafspraken nog steeds? Wat kunnen we aanscherpen? Elke vier jaar krijgt het ZRTI een audit van Qualicor Europe, voorheen NIAZ. Daarmee toetst dit auditbureau de kwaliteit van ziekenhuizen en instituten. ‘Daarbij ligt de lat telkens weer hoger, want Qualicor Europe scherpt de normen voortdurend aan op nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Eigenlijk biedt zo’n audit dus steeds een nieuwe uitdaging om als organisatie een verbeterslag te maken’, legt Daphne uit.

Verbeteren en controleren

Het ZRTI pakt die kans steeds met beide handen aan. ‘Zo stelden we maart 2019 verbeterteams aan op de verschillende aandachtspunten die in de audit 2020 zouden terugkomen. Bijvoorbeeld op het primair proces: het proces van aanmelding tot en met het eerste consult met de patiënt. Kunnen we de efficiency daarin verbeteren? Is de patiënt helemaal goed op de hoogte van wat er gaat gebeuren? Mijn leidinggevende vroeg mij als PA om het verbeterteam Medicatie te leiden. We schrijven in het ZRTI weinig medicatie voor, maar we willen natuurlijk wel dat onze medicatielijst altijd up to date is en gecontroleerd is door radiotherapeut-oncologen of PA, waardoor de medicatielijst gevalideerd is. Tevens zijn allergieën en contra-indicaties van belang. Zo kunnen er geen fouten ontstaan op het moment dat je iets voorschrijft aan een patiënt. Belangrijk, want als een medicijn niet samen kan met een ander medicijn dat de patiënt gebruikt kan dat ernstige gevolgen hebben. Daarom nam ik met het verbeterteam Medicatie alle protocollen door en scherpten we werkafspraken aan. Een super leuk project, waaraan we met veel plezier samenwerkten. Zo goed zelfs dat we zijn doorgegaan. Nu komen we zo’n twee tot drie keer per jaar bij elkaar om alle protocollen nog eens door te lopen. Ook scannen we steekproefsgewijs dossiers om te kijken of de protocollen worden nageleefd.’

Extra gedreven

‘Die extra controles doen we niet omdat het nodig is vanuit de Qualicor Europe accreditatie, maar omdat we zelf die kwaliteitsstandaard hoog willen houden. Dat zie je terug in het hele ZRTI: iedereen is hier begaan met het werk en wil de patiënt zo goed mogelijke zorg leveren. Ik vind het heel bijzonder om daar deel van uit te maken. En ik vind het ook heel bijzonder dat we hier de kans krijgen om niet alleen samen, maar ook individueel aan onze eigen kwaliteit te werken. Elf jaar geleden begon ik hier de duale hbo-opleiding MBRT, waarna ik verder intern werd opgeleid tot radiotherapeutisch laborant. Vijf jaar geleden kon ik solliciteren op de functie PA. Daarbij hoorde een masteropleiding van tweeëneenhalf jaar, verdeeld over tien blokken van tien weken. Best spannend, met een jong gezin. Maar het lukte en nu neem ik dagelijks taken over van de radiotherapeut-oncoloog. Van consult en lichamelijk onderzoek tot het opstellen van behandelplannen onder supervisie. Ik heb daardoor nu mijn eigen patiënten binnen de specialisaties borstkanker en palliatie. En daarmee een extra drive om dit mooie werk zo goed mogelijk uit te voeren.’