Fiere Claassen & Daphne van Kampen

Klinisch fysicus & radiotherapeut-oncoloog

Interview

"Stafbestuur houdt het ZRTI bij de tijd"

Welke innovatieve technieken dragen bij aan een doelgerichtere behandeling? Welke nieuwe oplossingen kunnen nevenschade van bestraling verder voorkomen? Daphne van Kampen en Fiere Claassen volgen alle grote ontwikkelingen in ons vakgebied op de voet. En geven daarover vanuit het stafbestuur advies aan onze raad van bestuur.

Meegaan met de tijd: dat moeten alle organisaties. Maar een radiotherapeutisch instituut misschien nog net iets meer. Want hier draait alles om het inzetten van hoogstaande technieken. En daarin volgen nieuwe ontwikkelingen elkaar in razend tempo op. Daarom werken onze artsen en fysici nauw samen om het ZRTI bij de tijd te houden. Op de werkvloer én in de medisch-fysische staf, die wordt vertegenwoordigd door het stafbestuur.  vanuit twee invalshoeken: medisch en technisch. Daphne legt uit: “Als radiotherapeut-oncoloog bepaal ik op basis van het dossier van de patiënt welk gebied er hoe lang moet worden bestraald. Ik doe ook de intake en de voortgangsgesprekken met de patiënt. Een medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige rekent het bestralingsplan uit.” Fiere: “Ik ben als klinisch fysicus gespecialiseerd in medische apparatuur en zorg dus dat patiënten bestraald worden met de juiste technieken en apparatuur. Daarbij hoort dat ik stralingsplannen controleer op uitvoerbaarheid, kwaliteit en veiligheid. Bij moeilijkere vraagstukken kijk ik ook mee bij de bestraling van de patiënt.”

Grote investeringen
In totaal werken binnen het ZRTI 11 artsen, 2 phyisician assistants en 5 fysici. Die kunnen natuurlijk niet telkens met elkaar en met bestuursleden in gesprek over nieuwe ontwikkelingen. Daphne: “Daarom vormen Fiere en ik met collega Patricia Brouwers een stafbestuur. Samen houden we op allerlei manieren de ontwikkelingen en innovaties in ons vakgebied in de gaten. Daarover praten we vervolgens elke maand met het bestuur. Wat is zinvol voor het ZRTI? Welke keuzes maken we?” Fiere: “Zo hebben we vorig jaar veel gesproken over een nieuw type lineaire Ethos-versneller. Daarmee kunnen we als het moet elke dag opnieuw een bestralingsplan maken en dat is voor bepaalde behandelingen net weer een verbetering ten opzichte van de gewone versneller. Zo’n apparaat is natuurlijk een enorme investering. Daarom zetten we alle mogelijkheden op een rij en bespreken we die uitvoerig met elkaar. Begin 2022 is hij besteld.”

Innovatie bepaalt mede onze koers
Daphne: “Dat advies aan het bestuur reikt verder dan alleen losstaande investeringen. De apparaten die het ZRTI aanschaft, moeten namelijk ook passen bij onze strategische koers.” Fiere: “En omgekeerd geldt dat waar het ZRTI naartoe gaat onlosmakelijk verbonden is met wat er nieuw op de markt komt op het gebied van kwaliteit, veiligheid en innovatie. Kijk maar naar een belangrijk vraagstuk voor de toekomst: het Elektronisch Patiënt Dossier. Of de toekomstige nieuwbouw in Roosendaal. Dat houdt voor onze organisatie heel wat in.” Daphne: “Daarom hebben we als stafbestuur ook een belangrijke rol bij het bepalen van de koers.”

Iedereen kan meepraten
Dan moet je als stafbestuur natuurlijk wel optimaal op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen. De leden volgen daarom niet alleen zelf veel nieuws, ze hebben ook zes keer per jaar een overleg met de hele medisch-fysische staf. Fiere: “Zij geven ons input over wat ze zien en horen in de markt en in het werkveld. Dat hebben we echt nodig, want we kunnen niet alles alleen bijhouden.” Daphne: “We hebben ook een hele prettige en constructieve band met de raad van bestuur. Ook zij dragen regelmatig ideeën aan, net als onze raad van toezicht én cliëntenraad. Het maakt dat we erg genieten van deze aanvullende taak: het is mooi dat bij het ZRTI dingen niet in een ivoren toren worden bekokstoofd. Iedereen moet mee kunnen praten. En dat gebeurt dus ook.”