Ingrid Koopman

Voorzitter cliëntenraad

Interview

Cliëntenraad praat mee over Ethos en EPD

Steeds ontwikkelen en vernieuwen. Het is nodig om onze patiënten de best mogelijke behandelingen te blijven bieden. Daarbij willen we niet uit het oog verliezen dat veranderingen soms merkbare gevolgen hebben voor patiënten. De cliëntenraad van het ZRTI helpt ons daarbij. Voorzitter Ingrid Koopman vertelt over het hoe en waarom.

Op vrij jonge leeftijd was Ingrid Koopman borstkankerpatiënt. ‘Mijn ziekteproces heeft veel impact op me gehad. Het leek me goed om vanuit die eigen ervaring op een positieve manier anderen te helpen. Via via werd ik geattendeerd op een vacature voor de cliëntenraad van het ZRTI. In november van 2020 werd ik lid, in juni 2021 nam ik het voorzittersstokje over.’

Onafhankelijke raad
De andere zes leden van de cliëntenraad zijn patiënt (geweest), naaste van een patiënt of op een andere manier nauw betrokken bij mensen met kanker. ‘Samen vormen we een onafhankelijke raad die de patiëntbelangen op verschillende manieren behartigt. Dat is interessant en voor mij ook een mooie aanvulling op mijn werk als Expert Personenschade. We worden bijvoorbeeld over alle belangrijke ontwikkelingen binnen en buiten het ZRTI op de hoogte gebracht. Maar we zijn ook proactief. We volgen landelijke ontwikkelingen, stellen vragen en geven gevraagd en ongevraagd advies.’

Actief meedenken
Een van de onderwerpen waar de cliëntenraad zich het afgelopen jaar over boog was het nieuwe bestralingstoestel. ‘Het patiëntperspectief is natuurlijk ook bij de introductie van zo’n nieuw apparaat van belang. Wat houdt dit in voor patiënten? Hoe gaat de implementatie? Hoe ziet de nieuwe omgeving eruit? 'We hebben dat actief gevolgd en zijn door het ZRTI ook heel goed geïnformeerd over de medische aspecten van deze Ethos-versneller.’ Op dit moment ligt veel nadruk op de introductie van het nieuwe Elektronische Patiënt Dossier. ‘Ook hierin is onze rol actief.  Twee van onze leden participeren in het projectteam, waarbij voor ons vooral het patiëntportaal centraal staat. Zij denken mee en koppelen hun bevindingen terug naar de volledige cliëntenraad. Daarna geven we een gezamenlijk advies.’

Het beste voor patiënten
Dat gebeurt tijdens een van de vergaderingen met de raad van bestuur. ‘We vergaderen ongeveer zeven keer per jaar met de raad van bestuur, tweemaal per jaar met de OR en tweemaal per jaar praat de medisch-fysische staf ons inhoudelijk bij. Daarnaast kunnen we ook altijd zelf onderwerpen aandragen om te bespreken en die worden altijd serieus opgepakt. Die inzet en betrokkenheid geeft aan hoeveel waarde het ZRTI hecht aan de inspraak van haar patiënten. Het is een fijne samenwerking, waarbij alle betrokkenen echt het beste willen voor de patiënten.’

Soms kleine dingen met groot verschil
De cliëntenraad neemt daarom ook nadrukkelijk andere ervaringen mee naar de overleggen. ‘We organiseren bijvoorbeeld samen met het ZRTI enkele malen per jaar een patiëntpanel, waarbij wij onderwerpen voorleggen aan en bespreken met patiënten. Zoals het thema zelfregie. Of nazorg. Wat we daarover horen, koppelen we terug naar de raad van bestuur. Soms gaat dat om hele kleine dingen die toch een groot verschil maken. Dat er nu doeken beschikbaar zijn voor de korte wandeling van het bestralingstoestel naar de kleedkamer is echt iets wat voorkomt uit de cliëntenraad en patiënten van het ZRTI. Zo zijn er nog veel meer heel concrete voorbeelden. Dus voor wie daar ook ideeën of suggesties voor heeft: wij zijn er voor u!’