Kyra de Koeijer & Nadine van Voorthuijsen

Kwaliteitsadviseur & HR-adviseur

Interview

“Blije medewerkers, tevreden patiënten”

Al jaren scoort het ZRTI een ruime 9 in patiënttevredenheidsonderzoeken. Daar zijn we trots op, want het laat zien dat we patiënten steeds op de eerste plek zetten. Iedereen binnen het ZRTI is daarop gericht. Ook de collega’s van het Bedrijfsbureau. Zij ondersteunen en faciliteren de medewerkers die rechtstreeks contact hebben met patiënten.

“Een ruime negen halen is één, dat behouden kan alleen als we voldoende oog en aandacht houden voor onze medewerkers. Want zij bepalen het succes van het ZRTI. Een blije medewerker zorgt voor een tevreden patiënt”, zegt HR-adviseur Nadine van Voorthuijsen. Kyra de Koeijer vult aan: “Daarom ondersteunt het Bedrijfsbureau collega’s vanuit de vakgebieden communicatie, financiën, kwaliteit, HR en het managementsecretariaat. Als kwaliteitsadviseur zorg ik voor de bewaking van onze kwaliteit. Ik begeleid bijvoorbeeld interne en externe audits en laat allerlei onderzoeken doen.” Nadine: ‘HR zorgt voor het advies en begeleiding voor de ontwikkeling van teams en medewerkers. En ook wij voeren allerlei projecten en onderzoeken uit.”

Mooie ambitie met valkuil
Die onderzoeken geven inzichten in hoe het ZRTI het als organisatie doet en waar verbeterpunten liggen. “Collega’s zijn dan ook altijd heel benieuwd naar de resultaten. Daaruit blijkt de gezamenlijke wens om het goed te willen doen”, vertelt Kyra. Nadine: “In ons onderzoek naar werkdruk en cultuur in 2021 werd dat bevestigd. De externe onderzoeker vertelde dat hij in de interviews met teams steeds hetzelfde terugzag: dat de patiënt op één staat. In die mooie ambitie zit ook een valkuil. Lopen mensen zichzelf soms niet voorbij? Is er nog wel ruimte voor de eigen ontwikkeling? Wij vinden het bij goed werkgeverschap horen dat we daar voldoende oog voor hebben.  Goed werkgeverschap is daarom ook een groot onderdeel van ons HR-beleid, dat we in 2021 herzien hebben.

Maatwerk voor medewerkers
Hoog in het vaandel bij dat HR-beleid staat maatwerk. “Wat past bij een team? Wat past bij een medewerker? Hoe kunnen we ontwikkelen? Daar gaan we nu nog gerichter aan werken.” Daarom was er in 2021 ook veel aandacht voor preventie. Nadine vervolgt: “Het onder controle houden van het verzuimcijfer is niet alleen belangrijk voor onze organisatie, we willen ook dat medewerkers lekker in hun vel zitten. Daarom hebben we nadrukkelijk gekeken naar wat we kunnen voordat iemand uitvalt. Niet alleen leidinggevenden, maar ook collega’s. Voer het gesprek met elkaar. Daar hebben we trainingen voor gedaan en we merken dat zaken nu nog meer bespreekbaar zijn. Dat draagt bij aan de onderlinge betrokkenheid, die toch al groot is. Dat zien we bijvoorbeeld terug bij projecten als het nieuwe Intranet dat we vorig jaar hebben gelanceerd. Het maakt onderlinge informatie-uitwisseling veel makkelijker en er wordt flink gebruik van gemaakt.”

Nauwe samenwerking
De introductie van dat Intranet is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen collega’s uit meerdere afdelingen, vertelt Kyra. “Op het Bedrijfsbureau hebben we natuurlijk onze eigen werkzaamheden, maar we werken veel samen. Zowel onderling als met de collega’s in het primaire proces. In 2021 behaalden we bijvoorbeeld de NEN7510-certificering. Dat gaat over normen op het gebied van informatiebeveiliging in de zorg, enorm belangrijk natuurlijk. Met deze certificering ligt nu in processen vast hoe we omgaan met bijvoorbeeld het Elektronisch Patiënt Dossier, met interne en externe gegevensuitwisseling en hoe we samen zorgen voor betrouwbare systemen. Dat kun je alleen bereiken als iedereen wil meewerken.”

Patiënten koppelen terug
Het ZRTI zoekt die medewerking niet alleen in eigen huis. Kyra: “Hoe onze patiënten onze dienstverlening ervaren, kunnen alleen onze patiënten vertellen. We zijn dus heel blij dat we vaak en veel terugkoppeling krijgen. Om dat nog makkelijker te maken, hebben we in 2021 ons patiënttevredenheidsonderzoek gedigitaliseerd en uitgebreid, helemaal gericht op ervaringen van de patiënt. Ook voeren we sinds vorig jaar panelgesprekken met patiënten. We hebben bijvoorbeeld input gevraagd over de nazorgbrochure voor borstkankerpatiënten en samen met de cliëntenraad spraken we met patiënten over het thema zelfregie. Ook dat hoort allemaal bij het vasthouden van ons hoge kwaliteitsniveau. En daar zijn we trots op!”