Mariët Raatgever

Zorgmanager oncologie bij Bravis

Interview

OC Bravis en ZRTI werken naadloos samen. Voor de patiënt

Naast onze vestiging in Roosendaal zit het Oncologiecentrum van het Bravis Ziekenhuis. Even de gang door en je staat bij de buren. Het is een van de ingrediënten voor de naadloze samenwerking tussen het OC Bravis en het ZRTI. Net als het gedeelde streven om patiënten de best mogelijke behandeling én zorg te bieden.

Mariët Raatgever is zorgmanager oncologie bij Bravis. ‘Ik stuur naast de oncologieafdeling van het ziekenhuis ook het oncologiecentrum aan met daarin de dagbehandeling en polikliniek. Ik richt me daarbij op de bedrijfsmatige en zorginhoudelijke processen. Daar hoort bij dat ik werk aan het steeds verder optimaliseren van de samenwerking met het ZRTI.’

Eén geheel voor één ziekteproces
Die samenwerking is er al decennialang. ‘De vanzelfsprekende samenwerking kwam toen het ZRTI zich ook in Roosendaal vestigde. Maar het echte markeringspunt was het moment dat het Bravis een oncologiecentrum bouwde naast het ZRTI. Sindsdien ervaren patiënten ons vrijwel als één geheel. Dat is ook ons streven. Want voor patiënten is er maar één ziekteproces. En zij moeten het gevoel hebben dat er ook maar één behandelingstraject is. We willen niet dat ze steeds opnieuw hun verhaal moeten vertellen. Daar slagen we goed in, ik ben heel tevreden over hoe we dat samen doen. Het enige knelpunt is misschien nog dat we werken met twee aparte patiëntdossiers. Maar het ZRTI werkt druk aan een nieuw patiëntdossier bij dezelfde leverancier als die van het Bravis. Ook daarin zal straks dus veel mogelijk zijn.’

Van gezamenlijk spreekuur tot hetzelfde formaat brochures
Op allerlei andere gebieden is de samenwerking al zo goed als naadloos, vertelt Mariët. ‘Zoals tussen onze artsen. Zij overleggen steeds wat het beste behandelplan is voor een patiënt. Tijdens multidisciplinaire overleggen, maar ook regelmatig informeel want ze komen hier elkaar natuurlijk gewoon op de gang tegen. Er zijn ook gezamenlijke spreekuren waarbij een arts uit het ziekenhuis een patiënt samen met een radiotherapeut ziet. Fijn voor de patiënt is ook de nauwe samenwerking tussen de secretariaten. Zij stemmen afspraken en verwijzingen bij het ziekenhuis en het ZRTI zo goed mogelijk op elkaar af. Zo hoeven patiënten niet lang te wachten of vaker dan nodig te reizen. Tot slot werken we samen aan allerlei niet-patiëntgebonden zaken. Denk aan opleidingen en communicatie. We brengen regelmatig samen nieuws naar buiten, organiseren gezamenlijke Open Dagen en eens per maand de kindermiddag. Dat gaat ver hoor, tot aan het formaat van de voorlichtingsfolders aan toe.’

Samen streven naar warme zorg en de beste behandeling
De korte lijnen werken prettig, de teams kennen elkaar goed. ‘Daarin zit ook een groot deel van de kracht van de samenwerking. De specialisten van het ZRTI zijn echt onderdeel van ons oncologisch behandelteam. Maar het belangrijkste is misschien wel dat we elkaar vinden in onze strategische uitgangspunten. Want in onze kernen streven we dezelfde doelen na. Daarom versterken we elkaar steeds weer: om ervoor te zorgen dat we samen onze patiënten de meest optimale zorg bieden. Met het behandelplan dat het beste past bij zijn of haar persoonlijke situatie. Maar ook met warme en persoonlijke zorg. Zodat de patiënt het gevoel krijgt: “ik voel me hier gezien en geborgen”. Ik ben er heel trots op dat we juist ook dát samendoen.’