Remi Nout & Kees Griep

Hoofd radiotherapie EMC & lid raad van bestuur ZRTI

Interview

"Samenwerking Erasmus MC en ZRTI in nieuw jasje"

Al sinds onze oprichting is er een nauwe band tussen het ZRTI en het Erasmus Medisch Centrum. Vorig jaar bekrachtigden we die in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Remi Nout, afdelingshoofd Radiotherapie van het Erasmus MC, en Kees Griep, lid van onze raad van bestuur, vertellen over de voordelen van deze samenwerking.

Je ziet zijn beeld nog bij de ingang van de afdeling Radiotherapie van het Erasmus MC: Daniël den Hoed. Zijn kliniek stond 41 jaar geleden samen met Ziekenhuis Walcheren aan de basis van het ZRTI. Kees Griep legt uit: “In die tijd had het ZRTI zelf geen eigen medisch personeel en we kregen medische en fysische ondersteuning uit Rotterdam. Bovendien sloten we in 2013 een alliantie-overeenkomst met het Erasmus MC om te kunnen voldoen aan nieuwe accreditatie-eisen. Inmiddels is het ZRTI voldoende groot om zelfstandig aan de regelgeving te voldoen. Dat betekent niet dat we elkaar loslaten. We zijn dan ook blij met deze overeenkomst waarin beschreven staat hoe we elkaar toekomstbestendig kunnen ondersteunen.”

Praktische samenwerking
Remi Nout beaamt dat volmondig. “Radiotherapie is zeer hoog complexe zorg en als Erasmus MC vervullen we daarin landelijk een toonaangevende rol. We voelen daarbij een duidelijke verantwoordelijkheid voor de oncologische zorg in de gehele regio. Daarom dragen we er aan bij dat patiënten in de hele regio zoveel mogelijk dezelfde adequate zorg van hoge kwaliteit krijgen. Allereerst op een heel praktische manier. Als zorg dichtbij huis niet mogelijk is, zijn we er met ons aanbod van vrijwel alle vormen van radiotherapie vanuit ons multidisciplinaire team.” Kees Griep vult aan: “Daar maken we dankbaar gebruik van bij zeldzame tumoren of complexere uitdagingen. Bijvoorbeeld KNO-tumoren, waarbij de zorg vaak omvangrijker is. Mensen krijgen soms slikproblemen of hebben een sonde nodig. Die zorg is vanuit een ziekenhuis beter te leveren. Dat geldt ook voor brachytherapie, ofwel inwendige bestralingen.”

Bron van kennis
Het tweede belangrijke punt van de samenwerking is kennisuitwisseling. Kees Griep: “We hebben binnen het medische vakgebied een van de meest technische vakken. Als kleiner instituut kunnen wij alle snelle ontwikkelingen daarbinnen nooit zelf alleen bijhouden. Daarnaast is ons budget niet oneindig en we willen onze patiënten de beste zorg bieden. Dat betekent dat we zeker moeten weten of nieuwe apparatuur of protocollen voldoende effect hebben. Het Erasmus MC is daarvoor van oudsher onze belangrijkste informatiebron. Het vertrouwen dat we daarin hebben, is nooit beschaamd geweest.” Remi Nout licht verder toe: “We houden ontwikkelingen niet alleen bij, maar initiëren en realiseren die als academisch centrum ook. Met eigen onderzoek en door uitwisseling van kennis in verschillende oncologienetwerken als Embraze en Concord. Zo werken we voor protonentherapie samen met het LUMC en de TU Delft in het HollandPTC in Delft. Alle kennis die we opdoen op het gebied van protocollen, technologieën en de implementatie daarvan delen we voortdurend met het ZRTI, maar ook met andere partners.”

Meer contact tussen fysica
De samenwerking breidt zich ook verder uit naar de fysica, verwacht Kees Griep. “Het is namelijk voor het eerst dat onze instituten werken met dezelfde apparatuur.” Remi Nout vult aan: “In Rotterdam staan acht bestralingstoestellen, in onze dependance in Dordrecht nog vier. Deze laatste vier zijn we aan het vervangen voor Ethos lineaire versnellers, We verwachten dat de hiermee beschikbare ‘adaptieve radiotherapie’ leidt tot minder bijwerkingen van de bestraling. Daar kunnen veel patiënten voordeel van hebben. Het is mooi dat het ZRTI dit apparaat onlangs ook heeft aangeschaft.” Kees Griep: “Dat biedt ook een nieuw perspectief voor uitwisseling van bijvoorbeeld protocollen of onderhoud. We verwachten dan ook dat er meer contact komt tussen de fysica van het Erasmus MC en het ZRTI.”

Samenwerken voor de samenleving
Daar kan zijn afdeling Radiotherapie ook van leren, vindt Remi Nout. “Het is natuurlijk prettig dat in onze onderzoeken ook andere invalshoeken kunnen worden meegenomen. Bovendien weet ik dat de lijnen in kleinere instellingen vaak korter zijn. Daardoor zijn ze soms in staat om bepaalde kleinschaligere zorginnovaties makkelijker door te voeren. Dat geldt ook voor bepaalde organisatievraagstukken. We leven in een tijd van transitie, met trends als vergrijzing. Wij kunnen leren van hoe het ZRTI daarmee omgaat, want het is een uitdaging die ook ons te wachten staat. Dat past ook bij ons doel om het eerste technische academisch medisch centrum te zijn die met steeds verdergaande technische innovaties bijdraagt aan maatschappelijke oplossingen. Samenwerking is daarbij onmisbaar. Want alleen dan komen we tot de nieuwe technologieën en optimale zorg die echt bijdragen aan het welzijn van mensen. En dus aan onze hele samenleving.”