Renate Pleijte

Medisch beeldvormings- en
bestralingsdeskundige en lid van de OR

Interview

"Als ondernemingsraad mogen we over veel dingen meedenken en adviseren"

Renate Pleijte is radiotherapeutisch laborant en sinds oktober 2020 lid van de ondernemingsraad (OR). ‘Het bestuur betrekt de OR altijd heel vroeg bij de plannen die ze hebben. Dat past helemaal bij de open en flexibele werkcultuur van het ZRTI, waarin we mogen rekenen op de steun van onze werkgever en van elkaar.’

‘Zeven jaar ben ik nu werkzaam als radiotherapeutisch laborant. Werk dat me veel voldoening geeft, want ik kan echt iets voor mensen betekenen. En ik krijg daar vaak veel dankbaarheid voor terug. In mijn functie tref ik voorbereidingen voor de bestraling en voer ik de bestralingsbehandeling uit bij patiënten met kanker. Soms breng ik daarmee wat verlichting in de laatste fase van iemands leven, maar over het algemeen help ik vooral mee om ze beter te maken. Hoe dan ook zijn mensen altijd heel blij met onze zorg en ons werk.’

Thuis voelen

‘Dat komt denk ik doordat we allemaal heel betrokken zijn bij onze patiënten. We proberen altijd om een band met hen te krijgen en doen ons best om ons in te leven in hoe zij zich voelen. De meesten komen hier een paar weken lang iedere dag en dan is het fijn als je je een beetje thuis voelt. Van receptioniste tot arts: iedereen zet zich daarvoor in. Zo willen we samen het traject dat patiënten moeten doorlopen wat draaglijker maken. Die warme aandacht merk je in de hele organisatie, ook bij collega’s onderling. We zijn heel open naar elkaar, helpen elkaar en zijn daarin altijd flexibel. Daardoor hebben we een goede band. We kunnen bijna alles met elkaar bespreken, maar ook met leidinggevenden en het bestuur. Sinds een tijdje doe ik dat ook als lid van de ondernemingsraad.’

Super fijne werkgever

Ook in die rol merk ik dat we binnen het ZRTI heel open zijn naar elkaar. Het bestuur betrekt de OR altijd heel vroeg bij de plannen die ze hebben. We mogen over veel dingen meedenken en adviseren. Als we instemming of advies moeten geven, nemen ze ons echt mee in het hele proces. We hebben hier geen geheimen voor elkaar, het is een super fijne werkgever die vooroploopt in het vak en flexibel meebeweegt met wat patiënten en medewerkers vragen. Dat voel je door de hele organisatie heen. Toen ik begon wist ik niet zeker of dit vak wel iets voor mij was. Maar sinds ik hier werk, wil ik eigenlijk niet meer weg. En dat geldt nu ook voor mijn deelname aan de OR; heel leerzaam en alweer een manier om me nog verder te ontwikkelen.’