Steven van Boven

Voorzitter raad van toezicht

Interview

''In contact blijven om te weten dat de maatschappij van ons verwacht''

“Het ZRTI is een organisatie die omgaat met patiënten met een ernstige ziekte, die we eigenlijk allemaal wel kennen. Direct of indirect krijgen of hebben we allemaal in ons leven met kanker te maken. Iedereen die bij het ZRTI werkt – en ook de raad van toezicht - voelt zich dus maatschappelijk betrokken bij de patiënten en wil ervoor zorgen dat de ervaring voor patiënten zo goed mogelijk is. Want niemand gaat voor zijn plezier naar een bestraling. Maar als het dan toch moet, dan willen we het verblijf hier wel zo prettig mogelijk maken."

"In onze governancecode staat dat we onze stakeholders een grote rol moeten laten spelen. In de eerste plaats zijn de patiënten en hun naasten, dus eigenlijk de gehele maatschappij, de belangrijkste stakeholders van het ZRTI. Maar ook onze eigen medewerkers én de zorgverleners die naar het ZRTI verwijzen, zijn stakeholders. Het is belangrijk dat het ZRTI met al die stakeholders in gesprek gaat én blijft. Dat we het ZRTI niet als een losstaand instituut zien met een hek eromheen, waar we tevreden zijn zolang alles goed gaat. Maar dat we ons realiseren dat we een wezenlijk onderdeel van de maatschappij in Zuidwest-Nederland zijn, en onszelf steeds afvragen of we nog doen wat de maatschappij van ons verlangt.

De raad van toezicht houdt scherp in de gaten of deze contacten met de stakeholders er inderdaad zijn en we dragen tips aan om het hele speelveld te overzien. We hebben bijvoorbeeld, in samenspraak met de bestuurder, besloten om eens langs te gaan bij andere radiotherapeutische instituten en ziekenhuizen en aan hen te vragen hoe zij tegen ons aankijken. Andersom gebeurt dat trouwens ook: het ZRTI geeft regelmatig presentaties, bijvoorbeeld bij serviceclubs. Want maatschappelijk betrokken zijn betekent voor het ZRTI ook: aan de maatschappij laten zien wat je doet en hoe je dat doet.”