Samenwerking

Samenwerking

Samenwerking

Voor de beste zorg aan de patiënt werken wij nauw samen met huisartsen, academische ziekenhuizen waaronder Erasmus Medisch Centrum (Rotterdam), en met specialisten uit de algemene ziekenhuizen in het werkgebied:

  • Bravis Ziekenhuis (Bergen op Zoom en Roosendaal)
  • Admiraal de Ruijter Ziekenhuis (Goes en Vlissingen)
  • ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen (Terneuzen)
  • Van Weel-Bethesda Ziekenhuis (Dirksland)

De samenwerking uit zich zodanig dat grenzen tussen organisaties lijken te verdwijnen. Onze radiotherapeut-oncologen nemen bijvoorbeeld deel aan multidisciplinaire overleggen van deze ziekenhuizen, houden op een aantal plaatsen poli-spreekuren of gezamenlijke spreekuren en zijn buitengewoon lid van de medische staven. De verbondenheid wordt nog concreter wanneer ook gebouwen fysiek met elkaar verbonden zijn zoals het ZRTI en het Bravis Oncologie Centrum in Roosendaal. In 2019 is het ZRTI ook een samenwerking gestart met de nieuwe protonencentra, zodat patiënten die voor bestraling met protonen in aanmerking komen rechtstreeks naar een van deze behandelcentra verwezen kunnen worden.             
 
Naast samenwerking met de ziekenhuizen nemen we deel aan EMBRAZE, een oncologienetwerk van ziekenhuizen in Zuidwest-Nederland, en het samenwerkingsverband van zelfstandige radiotherapiecentra in Nederland (OZRC). We zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO), de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF) en de Nederlandse Vereniging Medische Beeldvorming en Radiotherapie (NVMBR). 

Bijzondere samenwerkingspartners zijn Grand Hotel Arion, Golden Tulip Hotel Westduin en appartementencomplex De Gulden Stroom. Dankzij deze samenwerking kunnen we patiënten die ver van de ZRTI-locatie in Vlissingen wonen tijdens de behandeling een midweek verblijf aanbieden in een van deze accommodaties. Voor hightech behandelapparatuur en ICT zijn OpenLine, Varian en Centric voor het ZRTI belangrijke partners.