Samenwerking

Samenwerking

Samenwerking

Voor de beste zorg aan de patiënt werken wij nauw samen met huisartsen, academische ziekenhuizen waaronder Erasmus Medisch Centrum (Rotterdam), en met specialisten uit de algemene ziekenhuizen in het werkgebied:

  • Bravis Ziekenhuis (Bergen op Zoom en Roosendaal)
  • Admiraal de Ruijter Ziekenhuis (Goes en Vlissingen)
  • ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen (Terneuzen)
  • Van Weel-Bethesda Ziekenhuis (Dirksland)

De samenwerking uit zich zodanig dat grenzen tussen organisaties lijken te verdwijnen. Onze radiotherapeuten-oncologen nemen bijvoorbeeld deel aan multidisciplinaire overleggen van deze ziekenhuizen, houden op een aantal plaatsen poli-spreekuren en zijn buitengewoon lid van de medische staven. De verbondenheid wordt nog concreter wanneer ook gebouwen fysiek met elkaar verbonden zijn zoals het ZRTI in Roosendaal, dat zich onder hetzelfde dak bevindt als het Bravis Oncologie Centrum. De verbondenheid tussen dit centrum en het ZRTI uit zich ook in bijvoorbeeld gezamenlijke spreekuren voor patiënten met baarmoederkanker.            
 
Naast samenwerking met de ziekenhuizen nemen we deel aan EMBRAZE, een oncologienetwerk van ziekenhuizen in Zuidwest-Nederland, en het samenwerkingsverband van zelfstandige radiotherapiecentra in Nederland (OZRC). We zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO), de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF) en de Nederlandse Vereniging Medische Beeldvorming en Radiotherapie (NVMBR). 

Bijzondere samenwerkingspartners zijn Grand Hotel Arion, Golden Tulip Hotel Westduin en appartementencomplex De Gulden Stroom. Dankzij deze samenwerking kunnen we patiënten die ver van de ZRTI-locatie in Vlissingen wonen tijdens de behandeling een midweek verblijf aanbieden in een van deze accommodaties. Voor ICT/infrastructuur en de bestralingstoestellen en –technieken zijn OpenLine en Varian voor het ZRTI belangrijke partners.