Samenwerking

Samenwerking

Samenwerking

Voor de beste zorg aan de patiënt werken wij nauw samen met huisartsen, academische ziekenhuizen waaronder Erasmus Medisch Centrum (Rotterdam), en met specialisten uit de algemene ziekenhuizen in het werkgebied:

  • Bravis Ziekenhuis (Bergen op Zoom en Roosendaal)
  • Admiraal de Ruijter Ziekenhuis (Goes en Vlissingen)
  • ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen (Terneuzen)
  • Van Weel-Bethesda Ziekenhuis (Dirksland)

Onze radiotherapeut-oncologen nemen deel aan multidisciplinaire overleggen van deze ziekenhuizen, houden op een aantal plaatsen poli-spreekuren* of gezamenlijke spreekuren, en zijn buitengewoon lid van de medische staven. De verbondenheid wordt nog concreter wanneer ook gebouwen fysiek met elkaar verbonden zijn, zoals het ZRTI en het Bravis Oncologie Centrum in Roosendaal.

Voor protonentherapie verwijzen we door naar de drie centra in Nederland. Met het protonencentrum in Delft (HollandPTC) hebben we sinds 2019 een samenwerkingsovereenkomst. Met de radiotherapie-afdeling van het Erasmus MC hebben we eveneens een samenwerkingsovereenkomst. Met de vier verwijzende ziekenhuizen hebben we diverse overeenkomsten om de dienstverlening van beide kanten vast te leggen.

Naast samenwerking met de ziekenhuizen nemen we deel aan EMBRAZE, een oncologienetwerk van ziekenhuizen in Zuidwest-Nederland, en het samenwerkingsverband van zelfstandige radiotherapiecentra in Nederland (OZRC). We zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO), de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF), de Nederlandse Vereniging Medische Beeldvorming en Radiotherapie (NVMBR) en de Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA).

Bijzondere samenwerkingspartners zijn Fletcher-Arion hotel, Strandhotel Westduin en appartementencomplex De Gulden Stroom. Dankzij deze samenwerking kunnen we patiënten die ver van de locatie in Vlissingen wonen tijdens de behandeling een midweek verblijf aanbieden in een van deze accommodaties. Voor hightech behandelapparatuur en ICT zijn Varian, OpenLine en Centric voor het ZRTI belangrijke partners.