Interviews

Susanne Dreessen & Cocky Adriaanse

Wie binnenstapt bij het ZRTI krijgt al aan de balie een warm welkom. Onze receptionisten Susanne Dreessen-van Blerck en Cocky Adriaanse-Huiszoon zorgen er afwisselend voor. Met een lach, met persoonlijke aandacht en een vriendelijk woord. Ook in de afgelopen coronaperiode.

Kyra de Koeijer & Nadine van Voorthuijsen

Al jaren scoort het ZRTI een ruime 9 in patiënttevredenheidsonderzoeken. Daar zijn we trots op, want het laat zien dat we patiënten steeds op de eerste plek zetten. Iedereen binnen het ZRTI is daarop gericht. Ook de collega’s van het Bedrijfsbureau. Zij ondersteunen en faciliteren de medewerkers die rechtstreeks contact hebben met patiënten.

Jan Harmsen

Jan Harmsen had al goede verhalen gehoord over het ZRTI. Toen hij zelf een behandellocatie moest kiezen, hoefde hij dan ook niet lang over na te denken. In het ZRTI voelde hij zich als mens echt gezien.

Jeroen Houben

De overlevingskansen van kankerpatiënten zijn de afgelopen 30 jaar met 22 procent gestegen. Dat komt door vroegtijdige diagnose, maar zeker ook door nieuwe, doelgerichte behandelingen. Steeds weer worden er nieuwe methodes ingezet. Ook bij het ZRTI.  Zo zijn we vorig jaar gestart met stereotactische bestraling van uitzaaiingen in het bot, ook wel ossale stereotaxie genoemd.

Fiere Claassen & Daphne van Kampen

Welke innovatieve technieken dragen bij aan een doelgerichtere behandeling? Welke nieuwe oplossingen kunnen nevenschade van bestraling verder voorkomen? Daphne van Kampen en Fiere Claassen volgen alle grote ontwikkelingen in ons vakgebied op de voet. En geven daarover vanuit het stafbestuur advies aan onze raad van bestuur.

Remi Nout & Kees Griep

Al sinds onze oprichting is er een nauwe band tussen het ZRTI en het Erasmus Medisch Centrum. Vorig jaar bekrachtigden we die in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Remi Nout, afdelingshoofd Radiotherapie van het Erasmus MC, en Kees Griep, lid van onze raad van bestuur, vertellen over de voordelen van deze samenwerking.